Høyesterett tar ikke saken

Den tidligere politimannen, som er dømt for å ha forlatt Linn Madelen Bråthen, anket dommen fra Agder lagmannsrett. Høyesterett har nå behandlet anken.

Linn Madelen Bråthen og politimannen

Politimannen som fulgte Linn Madelen Bråthen til Breviksbrua, får ikke opp saken i Høyesterett.

Foto: Overvåkingsbilde/politiet

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig avvist anken fra den tidligere politimannen. 42-åringen anket både lovanvendelsen under skyldspørsmålet og straffeutmålingen, skriver Varden.

Saken er avsluttet

– Det er ikke noe annet å gjøre enn å ta det til etterretning, sier forsvarer for den tidligere politimannen, Arne Lie.

Han sier hans klient hadde håpet på å kunne fått behandlet enkelte av spørsmålene på nytt. Når ankeutvalget har forkastet anken, tar han det til etterretning og innretter seg etter det, sier Lie.

– Betyr dette at saken nå er avsluttet fra din klients side?

– Ja, det er korrekt.

Dømt til fengsel

Det tidligere politimannen ble, både i Tingretten og Lagmannsretten dømt for å ha forlatt Linn Madelen Bråthen i hjelpeløs tilstand etter å ha hoppet fra Breviksbrua.

42-åringen ble dømt til 2 år og seks måneders fengsel i Lagsmannsretten. Agder lagmannsrett var delt. Flertallet gikk inn for to år og seks måneders fengsel, mens mindretallet gikk inn for tre års fengsel.