Vil debattere niqab ved høgskoler og universitet

Høgskoler og universiteter bør debattere et felles regelverk når det gjelder bruken heldekkende hodeplagget niqab. Det mener førsteamanuensis Jan Johnsen.

Jan Johnsen

Jan Johnsen er høgskolelektor. Han vil ha et felles regelverk når det gjelder niqab.

Foto: Kristin Rivrud Møller / NRK

– Bakgrunnen for mitt syn er at det i sommer begynte studenter både i Telemark, Østfold og Oslo som kom med niqab, og som ble avvist ved studiestedene. Jeg synes det er en veldig uheldig situasjon at ikke studiestedene har en felles politikk på dette, sier han.

Han mener det er uheldig at elevene ble avvist i etterkant.

– Ja, det synes jeg var veldig uheldig. Det gir et veldig negativt signal til studentene, og negativt for selve integreringsprosessen av innvandrere, fordi de ikke har klare regler å forholde seg til på forhånd, mener Johnsen.

Det var i høst at en kvinnelig student ved Høgskolen i Telemark fikk valget mellom å ta av seg niqaben, eller å slutte som student. Hun valgte å slutte ved skolen.

En Niquab blir et kommunikasjonshinder i klasserommet

Jan Johnsen, høgskolelektor

– Men er det ikke synd for integreringsprosessen at de ikke skal få studere i det hele tatt?

Vi ønsker jo ikke å stenge ute studenter, så spørsmålet blir jo om de må stille opp i klasserommet med niqab. I klasserommene er det kommunikasjonen mellom lærer og student og mellom elever som er viktig.

Sier klart nei til forbud

Inger Anne Naterstad er studentprest i Oslo. Hun tror ikke et forbud er veien å gå.

Jeg mener at et generelt forbud vil være vanskelig og dumt for lærestedene. Jeg ønsker ikke et forbud mot niqab i høyere utdanninger i Norge i det hele tatt, sier hun.

Naterstad sier hun ikke ser på dette som et problem.

– Det er mange ting man også må kunne gjøre som en bærer av niqab. Vi er alle tjent med å bli utfordret av det fremmede, sier hun.