Hopp til innhold

Synes synd på nikab-student

Medstudenter ved Høgskolen i Telemark synes det er et vanskelig spørsmål, om studenten som bruker niqab, skal få lov til det eller ikke.

Marianne Elida Haugen, Hilde Rønning Karlsen, Leon Halfdan Hære og Hilde Meier.

Marianne Elida Haugen, Hilde Rønning Karlsen, Leon Halfdan Hære og Hilde Meier studerer ved Høgskolen i Telemark.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Det er et vanskelig spørsmål. Kommunikasjonen er jo hele mennesket, sier Leon Halfdan Hære ved barnehagelærerutdanningen.

Sammen med Marianne Elida Haugen, Hilde Rønning Karlsen og Hilde Meier har Hære en pause i solskinnet ved høgskolen på Notodden.

En student ved lærerutdanningen ved skolen har nå fått beskjed om at hun enten må slutte å bruke niqab, eller så må hun slutte på skolen.

Har medfølelse med studenten

Haugen har medlidenhet med studenten, og tror at hun nå kommer til å slutte.

– Det blir galt hvis hun som lærer skal stå foran barn og undervise i niqab. For hennes skyld tror jeg det ville være bra hvis hun fikk gå med niqab. Det er hennes religion, og hun kommer sikkert til å slutte fordi hun ikke får bruke det. Så jeg har medfølelse med henne, samtidig som jeg forstår skolens argumenter om kommunikasjon, sier Haugen.

Poenget med kommunikasjon ser Karlsen også.

– For barna hun eventuelt skal undervise blir det jo som å se på stoff. Det blir ingen kontakt, sier Karlsen.

Allikevel synes hun ikke høgskolen kan diktere hva studentene skal gå med.

– Jeg synes egentlig ikke det skal være sånn at skolen skal bestemme hva man skal ha på seg. Men jeg synes også at vi skal følge de normene som er her i landet, legger Karlsen til.

Les også:

Høgskulen i Telemark, avdeling Notodden.

Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Et forbud kan være nødvendig

Nestleder hos likestillings og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugset sier at det i undervisning kan være aktuelt å be folk ta av seg nikab’en.

– På et overordnet nivå har vi sagt at et forbud mot niqab ikke er veien å gå for å oppnå likestilling, men vi har forståelse for at det noen ganger er nødvendig, og det kan for eksempel være i undervisningssituasjoner, sier Haugset.

Hun viser til at de i fjor veiledet et fylke i niqab-spørsmålet.

– Da sa vi at et påbud om å vise ansiktet ikke er i strid med diskrimineringsloven, utdyper Haugset.

Haugset legger til at det forplikter studiestedet til å gi alternativ undervisning, for eksempel fjernundervisning.

– Ikke forenlig med å undervise

Leder for Utdanningsforbundet i Telemark, Harald Johansen, mener at niqab-bruk ikke er forenlig med å stå ved et kateter, og at heller ikke studenter ved profesjonsutdanningen bør bruke niqab.

– Lærere bør ikke bruke niqab, hverken i arbeid eller under utdanning, sier Johansen.

Johansen mener niqaben hindrer viktig kommunikasjon, både som student og lærer.

– Veldig mye av kommunikasjonen vår, er knyttet til det ikke-verbale. Og i det er jo mimikk, det å kunne se hele ansiktet, er en viktig del av vår kommunikasjon som lærere overfor elevene. Og det er noe av det som formidles i profesjonsutdanningen. Derfor er niqab uheldig, brukt i læringssituasjonen, sier Johansen.

Kristian Norheim

Kristian Norheim fra Fremskrittspartiet.

Foto: Sjur Ø. Knudsen

Som en finlandshette

Stortingsrepresentant Kristian Norheim fra Fremskrittspartiet er andre nestleder for Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Han sammenligner det å bruke niqab med å bruke finlandshette eller motorsykkelhjelm.

– Dette er på lik linje med å bruke finlandshette eller motorsykkelhjelm under undervisningen. Ville vi tillatt dette? spør Norheim.

Fremskrittspartiet ønsker at det skal bli forbudt å bruke niqab på gaten og ellers i samfunnet.

– Vi vil forby bruk av niqab i det offentlige rom, man skal ikke kunne gå maskert, sier Nordheim.