Ble nektet ammeattest

Som en av få helsestasjoner i landet nekter Tønsberg å skrive ammeattester. – Vi kan ikke bevise at de ammer, sier ledende helsesøster Sonia Wigenstam.

Mari Lorentsen benytter seg av ammerfri.

Småbarnsmor Mari Lauritsen synes det er tungvint at ikke helsestasjonen ville skrive attest så hun kunne få ammerfri.

Foto: Martine Furulund

Da Mari Lauritsen skulle tilbake i jobben som helsesekretær etter å ha fått sønnen Theon, trengte hun en ammeattest. Hun dro til helsestasjonen i Tønsberg, men de ville ikke hjelpe henne.

– Jeg synes det er tungvint. Det er mange rutinekontroller på helsestasjonen for småbarn, og da kan de gi den attesten når man allikevel er der, sier småbarnsmor Lauritsen.

Når nybakte mødre skal ut i jobb igjen kan de ha krav på å få ammerfri. Det vil si at de får litt kortere arbeidsdag for å kunne amme barnet sitt. Noen ganger krever arbeidsgiver attest på at det ammes, og det er det helsestasjonen eller fastlegen som kan skrive.

Kan ikke stå inne for å skrive attestene

Helsesøster Sonia Wigenstam i Tønsberg sier at de ikke kan stå inne for å skrive ammeattestene, eller for å si at mødrene må ha ammefri.

– Da må vi sitte hjemme og se hvor mye vedkommende ammer, sier hun.

Helsesøsteren mener de ikke kan si at noen av ernæringsmessige grunner må amme i arbeidstiden. Hun påpeker at de gir ammeveiledning ved helsestasjonene, men at de ikke kan brukes til å bekrefte at amming pågår.

– Noen vil misbruke den muligheten, sier hun om ammefri.

Wigenstam viser til fastlegene, og sier at de kan skrive attestene basert på medisinskfaglig begrunnelse.

Måtte til fastlegen

Da Mari Lauritsen ikke fikk ammeattest på helsestasjonen måtte hun til fastlegen.

– Jeg tok med meg sønnen min og spurte jeg trengte å demonstrere at jeg ammer. Hun svarte nei, og skrev en enkel setning om at det bekreftes at mor ammer, forteller hun.

– Legen stilte ingen spørsmål, men sa at hun stoler på meg, sier Lauritsen.

Naturlig at helsestasjonen skriver attestene

Per Magne Mikaelsen fra Helsedirektoratet sier det er naturlig at det helsepersonellet som har mest kontakt med mor og barn skriver ammeattestene.

– Det kan være helsestasjonen eller fastlegen. Dette vil variere litt ut ifra lokale forhold, sier Mikaelsen.

Han sier at det ikke finnes noen retningslinjer på hvem som skal skrive ammeattestene, og at det er svært ulik praksis på dette.

– I mange tilfeller vil det være naturlig at det er helsestasjonen, som gjennom sine hyppige kontroller de første leveårene til barnet, kjenner mest til forholdene mellom mor og barn, og kanskje er nærmest til å attestere det.

Per Magne Mikaelsen, Avdelingsleder i Helsedepartementet

Per Magne Mikaelsen i Helsedirektoratet sier det i mange tilfeller vil være naturlig at helsestasjonen skriver ammeattestene.

Foto: Rebecca Ravneberg

– Blir en barriere for å ta ut ammefri

Guro Øydgard fra Ammehjelpen mener at når helsestasjonstjenesten nekter å skrive ammeattester lages en barriere for mødres mulighet til å ta ut ammefri.

– Helsestasjonen har som en veldig viktig oppgave å fremme amming, sier hun.

Hun mener det er unødvendig at mødre skal måtte gå til fastlegen.

– Man går jo ikke til fastlegen hvis babyen er frisk. Det er jo gjerne hvis babyen er syk. Det er helsestasjonen som følger opp mor og barn hvis alt er greit, sier Øydgarden.

– Mistenkeliggjør mødrene

Øydgarden i Ammehjelpen tror ikke noen mødre prøver å misbruke ammefriordningen.

– Jeg tror ingen mødre sitter og lyver til helsesøster og sier at de ammer hvis de ikke gjør det, sier hun.

– Det er å mistenkeliggjøre mødrene veldig, avslutter Øydgarden.