Hopp til innhold

Helene (3,5 mnd) skal hindre mobbing i barneskolen

NOTODDEN (NRK): Én gang i måneden får fjerdeklassingene besøk av en baby. Hun skal bidra til bedre klassemiljø og mindre mobbing blant elevene.

Empati-prosjekt Notodden

FØRSTE MØTE: Lille Helene hilser på tiåringene fra Notodden for første gang. I løpet av det neste året blir det mange flere møter.

Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

– Hun smiler, sier tiåringene i kor når instruktøren spør hvordan baby Helene reagerer på at de synger for henne.

Gjennom å være sammen med den lille babyen skal elevene lære mer om empati og følelser.

Babybesøket er en del av programmet Roots of Empathy. Det skal lære barneskoleelevene å utvikle empati, som igjen skal hindre mobbing.

Prosjektet har fått internasjonal oppmerksomhet, blant annet i BBC.

Empati-prosjekt Notodden

Tiåringene legger merke til hvordan baby Helene reagerer når de synger og smiler til henne.

Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

Først i Norden

– Prosjektet har hatt god effekt i flere andre land, og vi regner med å se den samme effekten her i Norge, sier prosjektleder og ledende jordmor i Notodden, Åshild Bergstøl.

Som en del av folkehelsearbeidet i kommunen, har Notodden fått 3,2 millioner kroner i støtte for å innføre prosjektet i alle kommunens skoler.

Prosjektet gjennomføres i dag i 13 land, inkludert England, Skottland og Nederland.

Notodden kommune er først ut i Norden.

Studier fra Universitetet i Glasgow viser at metoden reduserer mobbing og aggressivitet blant barna.

Empati-prosjekt Notodden

Åshild Bergstøl (t.v.) er prosjektleder og ledende helsesøster i kommunen. Signe Hordvei er folkehelsekoordinator og prosjektansvarlig for Roots of Empathy.

Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

Bedre klassemiljø

Lille Helenes besøk i klasserommet er det første av mange. En gang i måneden skal babyen, sammen med mamma eller pappa og en kursinstruktør, tilbringe tid sammen med fjerdeklassingene. Gjennom besøkene lærer elevene å lese kroppsspråk og følelser gjennom å samhandle med og observere spedbarnet.

– Når vi er sammen med babyer kan vi lære å være snille mot andre, og forstå bedre hva de føler, sier Divora Kiflom (10).

Empati-prosjekt Notodden

F.v. lærer Anita Selbo, Andreas Gjestrud Veamhir (10), Divora Kiflom (10), Fuad Sabri Zabalavi (10), Torje Liane Tveiten (10), Terese Aasland Gabrielsen (9), Anne Vik (10), Yngvild Bergstøl, Helene Story Bergstøl (3,5 mnd), instruktør Brenda McCormack og prosjektleder Åshild Bergstøl.

Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

Kursleder Brenda McCormac har kommet hele veien fra Canada for å være med på det første møtet mellom tiåringene og spedbarnet på Notodden. I Canada har programmet blitt gjennomført i rundt 20 år.

– Det er når barn eller voksne ikke forstår andre menneskers følelser og reaksjoner, at de sårer andre, sier McCormac.

Stolt av å gå foran

Ordfører på Notodden, Gry Fuglestveit, synes det er gledelig at Notodden er først i Norden med prosjektet.

– Dette er et spennende og nyskapende prosjekt, og jeg er stolt av at vi har medarbeidere i kommunen som finner og henter inn slike prosjekter.

Men er det ikke vanskelig å måle effekten av et slikt prosjekt?

De ansatte i helse- og skolesektoren kjenner elevene og følger dem opp over tid, og det er god kursing og god oppfølging. I andre land har de målt gode resultater, og jeg har god tro på at det også vil være tilfelle på Notodden, sier Fuglestveit.

Gry Fuglestveit

Ordfører i Notodden er stolt av at Notodden er først i Norden med å innføre prosjektet for å skape gode klassemiljø.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark