Grenlandsbrua åpen for trafikk

Grendlandsbrua er nå ryddet og åpen for trafikk etter en trafikkulykke mellom to biler.