Hopp til innhold

Går til sak mot staten

Go-Ahead går til sak mot staten.

Togselskapet er i uenighet med Jernbanedirektoratets inntektskompensasjon etter koronapandemien.

Go-Ahead Norge leverer operatørtjenester til staten under trafikkavtale for Sørlandsbanen og Jærbanen.

Målet med saken er å få utbetalt den kompensasjonen for tapte inntekter som de mener partene ble enige om.

Selv med denne kompensasjonen, er det beregnet at selskapet vil ha et tap på cirka 130 millioner kroner.

– For Go-Ahead Norge handler altså denne saken ikke om å sikre selskapet en gevinst, men å begrense et allerede betydelig tap. Go-Ahead Norge, som en liten aktør i det norske jernbanesystemet, forventer at myndighetene forholder seg til inngåtte avtaler, sier administrerende direktør Emil Eike.