Femteklasse i høylytt diskusjon om demokrati

SKIEN (NRK): Det ble en het debatt da femteklassingene i 5B på Stigeråsen barneskole skulle lære om demokrati i et lokalsamfunn. Hva skulle det tomme huset brukes til? Og hvem skulle bestemme det?

Lokalsamfunn

Plakaten forestiller et lokalsamfunn med alt som hører til. Sykehus, rådhus, boliger, alt en liten by trenger. Men hva skal inn i den nedlagte antikvitetsbutikken?

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Evi-Anni Evensen, fylkesrådmann for Telemark Fylkeskommune

Evi-Anni Evensen, fylkesrådmann for Telemark fylkeskommunen, synes det er kjempeinteressant å se hvordan barna løser uenighetene med forskjellige teknikker

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Et hus var blitt tomt i det lille lokalsamfunnet, og det er opp til elevene å bestemme hva som skal være der. Elevene ved Stigeråsen barneskole skulle lære hvordan demokrati i et lokalsamfunn fungerer.

Organisasjonen Ungt Entreprenørskap sammen med Skatteetaten står bak den nasjonale satsingen. Og med seg på laget, fikk de den personen som kanskje kan mest om lokalsamfunn i Telemark: fylkesrådmann for Telemark fylkeskommune, Evi-Anni Evensen.

– For meg er det en gave å komme ut til en klasse sånn som jeg gjør i dag. Det å møte lokalsamfunnet er kjempeinspirerende. Jeg var med i fjor, og jeg var veldig snar med å si ja i år også, sier Evensen.

Ole-Henrik Olsen, ungdomssekretær i LO Telemark, og Evi-Anni Evenesen, Fylkesmannrådmann i Telemark

Ole-Henrik Olsen, ungdomssekretær i LO Telemark, og Evi-Anni Evensen, Fylkesrådmann i Telemark, loser barna gjennom en beslutningsprosess og stemmegivning.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Ble ikke enige

Thyra Kontni Systad

Thyra Kontni Systad lærte at det viktig med et godt lokalsamfunn

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Dagen startet med å lære om lokalsamfunnet, noe som var ukjent for barna. Deretter skulle de lære hvordan demokratiet virket i et lokalsamfunn. Diskusjonen gikk høylytt for seg blant femteklassingene. Det å bli enige om hva som skulle komme det tomme huset, og hvem som skulle bestemme, var ikke enkelt. Det ble mange avstemninger i gruppene, og det var ikke alle som klarte å bli enige.

– Det er litt vanskelig å bli enig med de andre hvis alle har helt forskjellige ønsker. Det blir veldig vanskelig hvis det er flere folk som er svært bestemte. Da nekter de å bli enige. De sier at jeg har lyst på det. Og da blir sånn, sier Thyra Kontni Systad, 5B på Stigeråsen Barneskole.

Hvor kommer pengene fra?

Til slutt skulle femteklassingene lære hvordan lokalsamfunnet blir finansiert. Hvor kommer pengene fra, og hvem er det som betaler for tjenestene vi trenger.

– Det viktigste er hvordan samfunnet fungerer. Hvordan demokratiet fungerer. Og hvordan vi finansierer de tjenester vi har bruk for. Så skatt står på dagsordenen. Det å forklare slik at ungene faktisk forstår hvorfor vi betaler skatt, er egentlig hovedbudskapet vi har med oss, sier Evi-Anni Evensen.