Fylkeskommunen beklager til varsler

Tidligere teamleder i Nasjonal digital læringsarena, Rune Mathisen, får nå en offentlig unnskyldning fra Telemark fylkeskommune. Fylkesopplæringssjef Helge Galdal at de ikke har anerkjent Mathisen som varsler i henhold til fylkeskommunens rutiner.

Helge Galdal
Foto: Anne Lognvik