Hopp til innhold

Frikjent for uaktsomt drap etter ulykke – politiet anker

En 58 år gammel mann er frifunnet for uaktsomt drap, etter at han kjørte på en 18 år gammel kvinne i Tønsberg i fjor.

Sjåføren ble likevel dømt for uaktsom kjøring.

– Han synes det er godt å komme gjennom denne saken, og føler han har fått en god behandling i retten.

Det sier mannens forsvarer Jon Anders Hasle.

For han har denne dommen vært litt underordnet. Han har vært veldig tydelig hele tida på at hva dommen blir, ikke er det mest vesentlige i hans liv. Det har vært en tragedie, og den vil han ha med seg resten av livet uansett.

Hasle legger til at hans klient er klar på at det ikke er han selv dette er verst for, men de etterlatte.

Advokat Jon Anders Hasle

Advokat Jon Anders Hasle representerte sjåføren i retten.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Politiet mente mannen skulle dømmes til fengsel i 75 dager, samt at han mistet førerkortet i fire år.

Statsadvokat Alf Martin Evensen forteller til NRK torsdag ettermiddag at politiet anker dommen.

– Jeg synes det er trist at denne saken ikke kan få en avslutning nå, sier Hasle da han får beskjeden om at saken ankes.

Døde på sykehuset

Ulykken skjedde ved et fotgjengerfelt i Valløveien på Tolvsrød den 22. januar i 2021.

Kvinnen ble truffet da hun var i ferd med å krysse veien.

Det var flere vitner til ulykken.

En ambulanse, som var ute på et annet oppdrag, kom kjørende på den samme veien like etter hendelsen, og deltok i redningsarbeidet.

Kvinnen ble først kjørt til Sykehuset i Vestfold, og deretter fløyet med ambulansehelikopter til Ullevål sykehus.

Hun døde neste dag.

Politiet tok en promillekontroll og blodprøve av tiltalte, som viste at han ikke var påvirket.

Ba om 75 dager i fengsel

Åtte vitner har forklart seg i Vestfold tingrett om hva som skjedde den aktuelle januarkvelden i fjor.

Aktor, Marianne Foyn Ranheimsæter, la ned påstand om at tiltalte skulle dømmes til fengsel i 75 dager, samt tap av førerrett for motorvogn i fire år.

Bistandsadvokaten til de pårørende, Christofer Arnø, la ned påstand om at tiltalte skulle idømmes oppreisningserstatning til fornærmedes foreldre.

Christofer Arnø, bistandsadvokat for moren til 11-åringen som omkom i brann

Christofer Arnø er bistandsadvokat for de etterlatte i saken.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

NRK har snakket med Arnø. Han sier at de etterlatte ikke ønsker å kommentere dommen.

30 dagers betinget fengsel

Vestfold tingrett mener at mannen ikke kan bebreides for at han ikke observerte kvinnen på avstand da hun gikk langs gangveien mot fotgjengerfeltet.

Retten bemerker også at fotgjengerfeltet var mangelfullt opplyst og sikret.

«Han kan også i mindre grad klandres for at han ikke så fornærmede være rett ved fotgjengerfeltet, ut fra de trafikktekniske uheldige forhold som retten har beskrevet foran.

Retten anser derimot at tiltalte burde ha redusert farten før fotgjengerfeltet, som gjorde at han kunne ha fått bedre oppmerksomhet i forhold mulige fotgjengere», heter det i dommen.

58-åringen ble altså frikjent for uaktsomt drap, men dømt for uaktsomhet. Han fikk derfor en betinget fengselsstraff på 30 dager.

Han må også betale en bot på 15.000 kroner. Han er ikke dømt til å betale oppreisningserstatning til de etterlatte etter dødsulykken.

I og med at dommen ankes av påtalemyndigheten er ikke dommen rettskraftig.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark