Politiet frykter utfordringene

Flere ganger de siste månedene har Utlendingsdirektoratet (UDI) oppjustert prognosene for hvor mange asylsøkere som kommer til Norge. Mottakskapasiteten er sprengt. Politimesteren i Vestfold er bekymra for utfordringene det gir.

Christine Fossen

Politimester Christine Fossen i Vestfold er bekymra for utfordringene den store mengden av asylsøkere som kommer til Norge, men hun forsikrer om at politiet har kontroll.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

– Det er krevende og jeg tror vi må regne med ytterligere utfordringer når mange av dem som kommer blir boende lenge på mottak. De vet ikke hva som skjer og de trenger kanskje oppfølging fra helsevesenet. Da kan det være adferd og frustrasjon som gjør at vi må håndtere litt krevende situasjoner, sier politimester Christine Fossen.

Vet ikke hvem som kommer

Utlendingsdirektoratet anslo tidligere i høst at det ville komme mellom 20.000 og 25.000 asylsøkere hit til landet i år. Dette tallet har senere blitt oppjustert flere ganger. Nå kommer det rundt 2.000 asylsøkere hver dag. Kapasiteten er sprengt og UDI vil nå bygge brakkelandsbyer for å huse asylsøkerne.

Politiets utlendingsenhet registrerer alle som kommer til Norge for å søke asyl. Mange av dem som kommer har ikke idenifikasjonspapirer med seg og er såkalte papirløse asylsøkere. Det gir politiet store utfordringer.

– Vi vet jo ikke hvilket behov de har, hvilke traumer de bærer med seg eller hvilke hensikter de har med å komme til Norge. Vi ser at det er en sammensatt gruppe som kommer nå. Det er også en del enslige, mindreårige, gutter som har både traumer og til dels en utagerende adferd. Det er jo noe av det som gjør at situasjonen på noen mottak kan bli spent over tid, når ulike grupperinger med ulik religiøs overbevisning eller politiske standpunkt møtes. Da kan det oppstå situasjoner som vi må være oppmerksomme på og takle når de oppstår, sier Fossen.

Har kontroll på situasjonen

Fossen skryter av samarbeidet mellom politiet, helsemyndighetene, fylkesmannen, kommende og mottaksenterene. Politiet følger også med på trafikken på Torp Sandefjord lufthavn og ferjetrafikken.

– Jeg kan forsikre innbyggerne i Vestfold at vi har kontroll. Vi har også ganske god oversikt over situasjonen, men det er krevende. Og at situasjonen er krevende for flere enn politiet tror jeg alle må være innstilt på, sier Fossen.