Forsinket medisinfritt tilbud

Fristen som var satt av helseminister Bent Høie er ute. Men egne døgnenheter som tilbyr medisinfri behandlingstilbud til psykiske syke personer i Vestfold er fortsatt ikke på plass.

Torunn Grinvoll

– Det haster med å få på plass et medisinfritt tilbud i psykiatrien, sier Pasient og brukerombudet i Vestfold Torunn Grinvoll.

Foto: HINA ASLAM / NRK

Psykiatrisk syke skal ha krav på å få behandling uten å bli sløvet ned av medisiner. Dette var bakgrunnen for at helseminister Bent Høie ga helseregionene frist til 1. juni med å få på plass medisinfrie døgntilbud. Men i Vestfold er tilbudet fortsatt ikke etablert.

Etterspør tilbudet

– Flere pasienter og pårørende har tatt kontakt med oss og spør når dette kommer til å være på plass, sier Pasient- og brukerombudet i Vestfold, Torunn Grinvoll.

Hun forteller at pasientene som har tatt kontakt har vært lenge i psykiatrien og har mottatt medikamenter gjennom år. De sliter med problemer tilknyttet til langvarig medikamentbruk.

– Det er viktig å imøtekomme pasienters ønske om denne individuelle behandlingen som de mener er riktig for dem, sier hun, og legger til at det haster med å få på plass et medisinfritt behandlingstilbud.

– Viktig tilbud

Ingeborg Nebelung

Musikkterapeut Ingeborg Nebelung ser behovet for et medisinfri tilbud.

Foto: HINA ASLAM / NRK

Musikkterapeut Ingeborg Nebelung forteller at det er mange som kan ha nytte av medisinfrie behandlingstilbud

– Jeg har hatt pasienter som sier at når jeg skal til musikkterapi så gir det en god grunn til å stå opp, sier hun.

På grunn av ferieavvikling har ikke Helse Sør-Øst mulighet til å kommentere saken.

I en e-post til NRK skriver direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst, Alice Beathe Andersgaard, at sykehusene tilbyr medisinfri behandling i dag også, men ikke gjennom egne døgnenheter som det legges opp til nå.

– Skal etableres

Alice Beathe Andersgaard

Alive Beathe Andersgaard, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør Øst, beklager for at det har tatt lengre tid enn planlagt.

Foto: Frank Roar Byenstuen, Helse Sør-Øst RHF

"Vi har vurdert ulike alternativer for etablering av slike enheter og hadde en egen prosess på dette. Arbeidet tok beklageligvis litt lengre tid enn planlagt, men i begynnelsen av juni bestemte vi at alle regionens helseforetak skal etablere enheter for medikamentfri behandling. Vi føler oss trygge på at dette vil bli et godt behandlingsalternativ for pasientene som skal motta dette tilbudet. Helse Sør-Øst RHF vil be helseforetakene om status for dette arbeidet etter sommeren", skriver Andersgaard.