Hopp til innhold

Forlenget varetekt etter voldtekt av eldre kvinne

23-åringen som er siktet for voldtekt av en eldre kvinne på Nøtterøy i november, er i Tønsberg tingrett varetektsfengslet i fire nye uker.

Voldtekt på Nøtterøy

GJENTAGELSESFARE: Overgrepet fant sted ved denne undergangen i nærheten av Grindløkken skole på Teie.

Foto: Stine Hansen Bakkebø

Politiet i Vestfold ba om fortsatt fengsling i inntil fire uker, noe de fikk rettens medhold i.

Voldtekten fant sted ved en undergang i nærheten av Grindløkken skole på formiddagen lørdag 15. november.

Fortsatt skjellig grunn til mistanke

Tønsberg tingrett finner at siktede med skjellig grunn fortsatt kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder, nemlig for voldtekt som beskrevet i siktelsen.

Den 23 år gamle mannen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 192 første ledd bokstav a, og straffelovens paragraf 227.

Retten viser til redegjørelsen som er gitt for spørsmålet om skjellig grunn til mistanke i Tønsberg tingretts kjennelse av 24. november, som er fullt ut dekkende for rettens vurdering også nå.

I stand til å begå alvorlige forhold i rus

Retten har lagt særlig vekt på at siktede synes å være i stand til å begå svært alvorlige straffbare forhold når han ruser seg.

Siktede har tidligere erkjent å ha et rusproblem, og retten betviler ikke at siktede har vært rusfri mens han har sittet i varetekt eller ønsker å forbli bli rusfri ved løslatelse, men vurderer at det på det nåværende tidspunkt foreligger en klar og nærliggende fare for at han vil få et tilbakefall dersom han løslates, og at han vil begå nye straffbare handlinger.

Rettsaken berammet til 25. mars

Aktor har opplyst at hovedforhandlingen er berammet til 25.mars i 2015. Heller ikke i et slikt tidsperspektiv kan fengslingen anses uforholdsmessig, mener Tønsberg tingrett.

Siktede var ikke til stede da kjennelsen ble avsagt.