Foreslo en løsning for Øya-krysset

Øya-krysset i Larvik har vært sterkt trafikkert lenge. En midlertidig løsning på kødannelsene blir trolig å bygge ut krysset med ekstra filer.

Øya-krysset Larvik

FOTGJENGERNE: Det er også planer om å sikre fotgjengerovergangene i Øya-krysset. (arkivbilde)

Foto: Henrik Bøe

– Det var snakk om utbedringer i selve rundkjøringa også, at en gjør noen tiltak der for å få mer plass.

Det sier fylkesordfører Per-Eivind Johansen. Han, Larvik kommune, vegvesenet og Color Line foreslo løsningen på et møte tirsdag.

De har også planer om å sikre fotgjengerovergangene i krysset.

Ifølge Johansen skal partene ha et nytt møte om tre uker, der vegvesenet vil gi endelig klarsignal til planene.