For lett å bli sykmeldt

Direktør Terje Tønnessen i NAV Telemark mener det er alt for lett å få sykmelding.

Tønnesen etterlyser nå lik praksis for alle leger som skriver ut sykmeldinger.

- Så lenge vi får rapporter om at det er ulik praksis mellom mange leger i forbindelse med håndtering av sykmeldinger, så mener vi at dette er et problem som vi må ta opp i dialog med legene slik at vi får en lik praksis, sier Tønnesen.

 

Tønnesen sier at flere kontorer har signalisert at det har vært mulig for enkelte å bare ringe, eller sende en tekstmelding, til legen og så bli sykmeldt. NAV har ikke undersøkt bakgrunnen for dette. NAV er den nye arbeids og velferdsetaten.

Tønnesen er redd for at dagens praksis til slutt vil gjøre det verre for den enkelte bruker å komme tilbake til arbeidslivet etter endt sykmelding og NAV direktøren vil nå stille strengere krav til legene.

- Vi i NAV må gå i en tettere dialog med legene som sykmelder, og vi må dessuten setter opp kriterier som vi kan godta slik at vi kan få et litt annet utfall på sykmeldinger enn det vi ser i dag, sier Tønnesen.