Hopp til innhold

Serverte kokain og hadde samleie med 14-åringer

Til tross for at det skjedde frivillig og det ble løyet om alderen er fire menn dømt i saken.

Agder lagmannsrett

STRENGE KRAV: Påtalemyndigheten mener mange ikke er klar over hvor strenge krav det stilles til undersøkelse av alder.

Foto: Leif Dalen / NRK

Hendelsen fant sted i Tønsberg i juli 2018. To jenter hadde rømt fra en barnevernsinstitusjon tidligere den kvelden.

Ifølge dommen fra Agder lagmannsrett var begge jentene ruset. De møtte fire unge kamerater som alle var i alderen 20 til 25 år. Jentene ønsket å kjøpe hasj og marihuana av mennene.

«Ville alt som skjedde»

I et avhør har den ene jenta forklart at hun mener mennene ikke har gjort noe straffbart. Hun «ville alt som skjedde».

Likevel har politiet ønsket å dra frem denne saken av en spesiell grunn, forklarer politiadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland.

– Mange tror det er greit så lenge det er frivillig og jentene sier de er over 16. Vi ønsker å gå ut med hvor strenge krav det stilles til undersøkelse av alder, sier Siqveland.

Torunn Hallenstvedt Siqveland i uniform.

VIKTIG SAK: Politiadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland mener denne saken viser hvor viktig det er at man sjekker alderen på de man har samleie med.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Løy om alderen

Jentene sa de var 17 år. Dette burde ikke mennene ha slått seg til ro med, mente lagmannsretten.

Ettersom de traff hverandre tilfeldig på byen mente retten at mennenes undersøkelsesplikt var skjerpet.

Mennene kunne ha spurt om legitimasjon, hva de drev med på fritiden, om de var i jobb eller hvor langt de var kommet i skolegangen, står det i dommen.

– Det ble utslagsgivende for dem som ble domfelt her, sier politiadvokat Siqveland.

Delte ut øl og kokain

Mennene inviterte med seg 14-åringene på «nachspiel». Der delte den ene mannen ut både øl og kokain.

Denne kvelden gjorde at mennene senere ble dømt til mellom ni måneder og halvannet år i fengsel. De må også betale mellom 40 og 50.000 hver i oppreisning til jentene.

Straffenivået for samleie med barn mellom 14 og 16 år ligger på rundt seks måneder. I dette tilfellet ble straffen skjerpet på grunn av den store aldersforskjellen og at det er klare elementer av utnyttelse.

– Urettferdig behandlet

Mennene anket dommen videre til Høyesterett. Der ble den forkastet, likevel valgte retten å behandle erstatningssummen for to av de domfelte.

Ingen av mennene erkjenner straffskyld, ifølge Odd Ivar Grøn i advokatfirmaet Lippestad. Han representerer tre av mennene.

– De opplever at de ikke har fått en rettferdig behandling i noen av instansene. De mener det gjorde det de kunne for å finne ut av alderen til jentene, sier advokaten.

Forsvarer Odd Ivar Grøn

FOR STRENGT: Advokat Odd Ivar Grøn representerer tre av mennene. Han sier de opplever straffen som alt for streng.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mennene har påpekt at en av jentene innrømmet i et avhør at de løy om alderen.

– De mener også at de har fått alt for strenge straffer, sier Grøn.