Hopp til innhold

Etterlyser flere tiltak etter at kråke lammet togtrafikken

Statens havarikommisjon mener det var flere grunner til at det fikk store konsekvenser da det begynte å brenne flere steder langs jernbanesporet i Sandefjord sommeren 2021.

En fugl var sannsynligvis årsaken til at anlegget kortsluttet.

Brannen førte til redusert kapasitet sør for Sandefjord i en lang periode, og det kostet om lag 90 millioner kroner å reparere skadene.

Systemet som skulle sikre at spenningen ble koblet ut fungerte ikke som det skulle, skriver havarikommisjonen i en ny rapport.

Statens havarikommisjonen ber både Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Bane Nor om å gjennomgå rutiner og vurdere endringer etter hendelsen.

En brent kråke på Sandefjord stasjon
Foto: Hans Morten Tamnes

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark