Elevenes egne tips mot nettmobbing

Det er ikke lett å vite hva man kan gjøre hvis man blir utsatt for nettmobbing. Selv om Nilia Storøygard og Birte Rosland vet de kan blokkere folk på Facebook, vet de lite om hvilke hjelpetjenester de kan benytte.

Nilia Storøygard og Birte Rosland

Nilia Storøygard og Birte Rosland har gode tips for å unngå nettmobbing.

Foto: Marthe Løken / NRK

– Vi vet hvordan vi kan blokkere folk, men ikke hvordan vi får fjernet ting andre har lagt ut, eller hvor vi kan få hjelp, sier Nilia Storøygard og Birte Rosland, som er elever ved Porsgrunn videregående skole.

Senest i høst hadde skolen et tilfelle med nettmobbing. Så hva kan elevene gjøre for å bekjempe problemet?

– Si fra til en lærer eller snakk med foreldre. Jo før skole og foresatte får vite om det, jo før kan vi ta tak i problemet, sier Torleif Verpe, sosialpedagogisk rådgiver ved Porsgrunn videregående skole.

Har selv blitt mobbet

Han tror det er viktig at skolen viser nulltoleranse for nettmobbing, og slår hardt ned på de tilfellene som dukker opp. Han mener elevene bør vite at det kan få konsekvenser som utestengning fra skolen, eller politianmeldelse ved de mest alvorlige tilfellene.

– Dette er et stort problem og vi vil nok se en økning i fremtiden, sier han.

Kasandra Vekorst er også elev på skolen og har selv erfart nettmobbing. Hun råder andre unge til å være kritisk til det de legger ut om seg selv og andre på nettet.

– Vis respekt og spør personen det gjelder før du legger ut bilder, sier hun.

Høye tall fra Medietilsynet

Torleif Verpe

Sosialpedagogisk rådgiver ved Porsgrunn videregående skole, Torleif Verpe, mener det er viktig med nulltoleranse mot mobbing i skolen.

Foto: Marthe Løken / NRK

Det siste året har hele 15% av barn mellom 9 – 16 år opplevd å bli mobbet gjennom sosiale medier, viser en undersøkelse Medietilsynet gjorde tidligere i år.

Det er trakassering, utfrysning, trusler og identitetstyveri som er de vanligste metodene av nettmobbing ungdom bruker. Anonym identitet er heller ikke uvanlig, og da kan det være vanskelig å finne ut hvem som står bak.