Hopp til innhold

Mye verre å bli mobbet på nett

Amerikansk undersøkelse viser at ofre for nettmobbing lider mer enn andre mobbeofre.

Nettmobbing

Mange unge opplever daglig å bli mobbet eller trakassert på nett eller mobil. Det oppleves som verre og mer isolerende.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

En ny undersøkelse i regi av det amerikanske helseinstituttet viser tall som tyder på at mobbing på nett og mobil oppleves som mer alvorlig enn annen mobbing.

LES UTDRAGET SELV HER

Ifølge instituttets forskere er det én gruppe som tradisjonelt har pekt seg ut som de mest deprimerte. Det er de som både mobber og blir mobbet som har hatt høyest grad av depresjon. Men den nye undersøkelsen tyder på at nettmobberne er mindre deprimert enn før - og at det nå er mobbeofrene som har høyest forekomst av depresjoner.

LES OGSÅ: Nettmobbing kan ha ført til sjølvmord

4500 amerikanske skolebarn fra ti til 16 års alder ble spurt om de hadde opplevd noen av seks forskjellige følelser de siste 30 dagene. Om de hadde vært lei seg, gretne eller irritable eller i dårlig humør, om de følte at framtiden så mørk ut, om de følte for ikke å spise eller å spise mer enn vanlig, om de sov mer eller mindre enn vanlig, og om de hadde vansker med å konsentrere seg om skolen.

HER FINNER DU GODE RÅD MOT NETTMOBBING

Funnene viste at det opplevdes som verst å bli mobbet på nett. Barna ble spurt om de hadde blitt slått eller mobbet fysisk, eller om de hadde gjort det mot andre.

LES OGSÅ: Til kamp mot nettmobbing

– Til forskjell fra tradisjonell mobbing ser ikke offeret den som mobber. Derfor føler nettmobbeofre seg oftere mer isolerte og mer hjelpeløse enn før, skriver Ronald Iannotti i undersøkelsens sammendrag.

– Mobbingen øker i Norge

Elisabeth Staksrud er forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo. Han har i mange år forsket på mobbing og nye medier. Hun er ikke overrasket over tallene.

LES OGSÅ: Flere unge dømt for nettmobbing
LES OGSÅ: Er dette skuespill?

– Undersøkelsen som er gjort i Norge viser en økende tendens. Flere og flere blir mobbet og trakassert på nett, og det er flere som sier de har gjort det mot andre, sier Staksrud til nrk.no

Undersøkelsen i USA er hentet fra internasjonale tall fra 43 land, og innhentingen ble gjort i 2005/2006.

Europeiske tall i oktober

EU-kommisjonen har støttet en liknende undersøkelse fra 25 europeiske land, blant dem Norge. I oktober skal forskere fra hele Europa presentere sine funn for EU-kommisjonen. I alt har forskere over hele Europa gjort 50 000 intervjuer. I Norge er 1000 barn og 1000 foreldre intervjuet.

Elisabeth Staksrud
Foto: Universitetet i Oslo

– Digital mobbing er et så stort problem at dette er inkludert i en stor, europeisk undersøkelse. Vi vet allerede at det er endel forskjeller mellom tradisjonell mobbing i skolegården og den på nettet, sier hun.

LES OGSÅ: Til kamp mot nettmobbing

Det kan oppleves som spesielt sårt å bli utsatt for nettmobbing, mener Staksrud. Også politiet har grepet inn mot flere grove episoder, der elever har hengt ut andre på nettsamfunn, og bedt medelever om å begå selvmord.

Barn isoleres

Ifølge den amerikanske undersøkelsen er nettmobbeofre mer utsatt for depresjoner. Det kjenner Staksrud seg igjen i sin forskning.

– En mobbeform jeg opplever i mine intervjuer er sosial isolering, da spesielt på Facebook. Ingen vil være venn med deg, og det blir forsterkende fordi folk ser det. Man blir mer isolert og mer ydmyket. Det blir en tydelig, offentlig uthenging, sier hun.

– Er det en råere form for mobbing?

– Jeg vet ikke om man kan kalle noen form for mobbing mer hjerteløs enn annen, men digital mobbing kan oppleves som mer vanskelig. Det som kan hjelpe er å ha noen voksne som kan hjelpe, men samtidig er det vanskelig på nett, fordi barn typisk bruker andre arenaer enn voksne.

Flere norske skoler har innført strengere kontroll med nettbruk og Facebook, blant dem Sande skole i .

– Det var ikke så rått før?

– Spørsmålet jeg stiller meg selv er om vi er gode forbilder. Om man ser på nivået på mange av de nettdebattene som finnes på nettaviser rundt i Norge blir jeg ikke spesielt imponert. Mange antatt voksne nettbrukere oppfører seg på en annen måte enn de ville gjort andre steder. Det er utviklet en kultur på nettet at det skal være litt kjappere, litt røffere. Det er ikke samme regler som gjelder, og det gir et signal om at den typen kommunikasjon er greit på nettet, sier hun.

Nettstedenes overvåkning for dårlig

Det er vanskelig å komme unna nettrakassering. Det finnes mange hundre nettsamfunn å navigere rundt, og barn sosialiserer mye på nett. Alle sosiale nettsteder i EU skal ha en varsler-funksjon for overtramp, men en undersøkelse Staksrud gjorde av 22 sosiale nettsteder i fjor viste at omtrent halvparten av nettstedene ikke engang svarte på konkrete rop om hjelp etter trakassering.

– På hvilken måte skal barn forholde seg til denne typen mobbing? Kan man beskytte seg?

– Ta kontakt. Be om hjelp. Si fra til lærer, foreldre, eller politiet om du virkelig trenger hjelp. De kan si fra til tjenesteleverandør som igjen kan sperre personer fra å ta kontakt med deg, sier hun.

– Og hva kan foreldrene gjøre?

– Det viktigste for deg som forelder er at du må snakke med ungene dine. Og et viktig poeng er at få foreldre mistenker at deres egne barn mobber, men det er ti prosent som gjør det. Så spør ikke barna bare om de blir mobbet, men også om de gjør det selv. Snakk med dem om ansvarlig oppførsel på nettet, og hva som er akseptabel og ikke akseptabel språkbruk på nettet, sier Staksrud.

Noens barn er det som mobber. Det kan være ditt.