Elev dømt til fengsel for sexvideo

I et klasserom på en videregående skole i Vestfold fikk eleven oralsex av en mindreårig medelev. Episoden ble filmet og delt med venner.

Norges lover tingrett

BETINGET FENGSEL: En elev ved en videregående skole filmet at han fikk oralsex av en medelev. Filmen sendte han til venner. Nå er han dømt.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Tingretten mener det taler for en streng straff for å filme seksuell aktivitet med personer under 18 år. Spesielt når filmen spres gjennom sosiale medier, ettersom det medfører en svært stor belastning og er et alvorlig tillitsbrudd overfor fornærmede.

Skjedde på skolen

De to var elever ved den samme videregående skolen i Vestfold, men gikk ikke i samme klasse. De møttes tilfeldig på skolen en dag og gikk inn i et klasserom. Der gav hun ham oralsex, men ifølge dommen var hun ikke klar over at den mannlige eleven filmet det hele med sin mobiltelefon.

Filmen sendte han til flere venner, som igjen sendte den videre til andre venner. Slik ble filmen raskt spredt gjennom sosiale medier og mange av elevene på skolen har sett filmen.

– Spredningen av filmen har medført en svært stor påkjenning for fornærmede, skriver retten i sin vurdering.

Jenta sa i retten at flere venner har brutt kontakten med henne og at hun har vært utsatt for mobbing på grunn av filmen.

Streng straff

Den mannlige eleven innrømmet forholdene og erkjente skyld. Retten mener det er viktig med en streng straff av allmennpreventive hensyn, men retten skriver at det ikke finnes noen sammenliknbare saker som kan gi veiledning ved straffeutmålingen.

Tingretten valgte derfor å følge aktors påstand om fem måneders betinget fengsel. Det skal vært sterke grunner til å dømme en person under 18 år til ubetinget fengsel.

Eleven ble også dømt til å betale en bot på 5.000 kroner og 20.000 kroner i erstatning til jenta.