Eldresentre i Vestfold får egen brannmann

Fire av ti som omkommer i brann er over 67 år.

Eldre får egen brannmann

God og blid personlig dialog skal redusere faren for brann. Bente Frantzen og Henning Solstad ved Brår omsorgsboliger i Re er positive til at branninspektørene Rune Huse (t.v.) og Øyvind Bang vil dele kunnskap og veilede til økt brannsikkerhet.

Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Nå får hvert enkelt eldresenter, i de seks kommunene Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) dekker, sin egen brannmann.

VIB har ansvaret for Holmestrand, Horten, Re, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.

Målet er at flest mulig i de utsatte gruppene for brann skal få personlig veiledning av en fagperson, slik at faren for brann og branndød reduseres.

Det vi ønsker med dette er at de eldre som besøker eldresentrene kan få lov til å komme til oss med spørsmål. Vi kommer også til å snakke om branninformasjon med denne gruppen.

Branninspektørene Rune Huse og Øyvind Bang jobber fulltid i prosjektet Trygg hjemme som denne kampanjen er et ledd i. De er fagpersonene i VIB som de eldre kan kontakte for å sikre at de får kunnskap som fører til at hver enkelt og hjemmet er tilfredsstillende brannsikret.

– Prosjektet baserer seg mye på en offentlig utredning som kom i januar i 2012, som også heter Trygg hjemme og som baserer seg på brannsikkerhet hos utsatte grupper. Vi jobber også opp mot kommunene for å komme med tiltak til utsatte grupper, sier Bang.

Les også:

Positive tilbakemeldinger

Prosjektet er ikke kun ment for den eldre garde, men på grunn av at de er en spesielt utsatt gruppe har det blitt satt i gang strakstiltak. Øyvind Bang sier tilbakemeldingene har vært positive, etter at de denne uken har vært på besøk hos flere eldresentre i fylket.

– De har vært udelt positive. Det virker som om flere har ønsket seg dette over lengre tid.

Bang sier han håper prosjektet blir varig.

– Vi har ingen tidsbegrensning nå, men vi tror og håper at dette er noe som vi skal jobbe med framover.

I VIB-prosjektet Trygg hjemme jobber også to feiere på fulltid spesifikt inn mot borettslag og sameier. Så langt i år har 24 omkommet i brann – 9 kvinner og 15 menn i Norge. To av disse omkom i VIBs område i våres.