– Sjokkert og skuffet over dommen

Den 42 år gamle ekspolitimannen som er dømt i saken der Linn Madelen Bråthen omkom etter fall fra Breviksbrua i fjor, anker dommen.

Dommen blir anket

– Han har tatt imot dommen med vantro. Han er sjokkert og veldig skuffet. Han har umiddelbart besluttet at han vil innlevere en anke over skyldspørsmålet, sier forsvarer Arne Lie til NRK.

Opptatt av skyldspørsmålet

Han har snakket med den dømte 42-åringen og fortalt ham dommens innhold.

Lie sier at han og den dømte ikke snakket om straffeutmålingen, men at de er mest opptatt av skyldspørsmålet.

– For tiltaltes del er det et spørsmål om å bli trodd eller ikke trodd.

Olav Rønneberg kommenterer dommen

– Minner om et eventyr

I dommen går det frem at dommer Berit Nerva ikke setter lit til tiltaltes forklaring. Dommen på tre års fengselsstraff er i tråd med aktors påstand.

I retten sa Lie at aktor Kjetil Omholts fremstilling av saken minnet om et eventyr.

– Det ligger vel i det jeg sa i prosedyren at her var det, slik som min klient ser det, produsert et saksforhold som ikke hadde rot i virkeligheten, og han er skuffet over at retten har lagt den forklaringen til grunn.

Samme bevisførsel i lagmannsretten

Aktor Kjetil Omholt sier at han er rimelig fornøyd med at Riksadvokaten og retten har lagt til grunn samme vurdering som ham selv. Og en anke lå i kortene.

– Det ble vel uttalt på forhånd. Så det er ingen overraskelse, sier Omholt.

– Da får vi bare kjøre samme runde om igjen, med samme bevisførsel, og så får den nye domstolen, lagmannsretten, ta stilling til saken på nytt. Det er ikke annet å gjøre.