Hopp til innhold

Dyrt for taggere

Tre aktive taggere må ut med langt over 100 000 kroner i erstatning for "kunstverkene" sine.

Nettbuss til tilgriset kjøretøyer for over 50 000 kroner
Foto: Politiet

I over et halvt år "dekorerte" tenåringsguttene busser, tog, bygninger, forstøtningsmurer og parkeringsautomater i Tønsberg.  Verst gikk det ut over kjøretøyene til Nettbuss, som det kostet over 50 000 kroner å få rengjort.

Bevis på video

 Men i sommer kom politiet over en video på datamaskinen til en 18-åring som var mistenkt for tagging. Der fant etterforskerne fire signaturer som gikk igjen på tagginger rundt om i byen. Dessuten sikret de seg meldinger som taggerne hadde sendt hverandre på mobiltelefon.

I løpet av etterforskningen kom politiet også over en notisbok med signaturer, massevis av spraybokser, og verneutstyr for å unngå innånding av giftige maling-gasser.

Fengsel og erstatning

Da han satt varetektfengslet tilstod 18-åringen ialt 26 tilfeller av tagging i Tønsberg. For det har retten dømt ham til 120 dagers fengsel, hvorav 90 betinget. Dessuten må han ut med 103 000 kroner i erstatning for de skadene han har påført bygninger og busser. En del av disse skadene var også de to andre med på, og 18-åringen kan derfor håpe på at de kan bidra med å betale erstatningen.

Busser tog og bygninger

En 17-åring er dømt til å betale erstatning på 95 000 kroner. Politiet mente han stod bak 22 tilfeller av tagging. Han ble dømt for 10 av dem. Foruten erstatningen er 17-åringen dømt til betinget fengsel i 60 dager, med fratrekk av de seks dagene han satt i varetekt. En del av erstatningsbeløpet er de tre samlet ansvarlige for å betale.

Tredjemann, som også er 18 år, er blant annet dømt for seks tilfeller av tilgrising på bygninger, busser og tog. Han er dømt til å betale 34 000 i erstatning, og må dessuten belage seg på 57 timers samfunnsstraff. 3 dager i varetektfengsel kommer til fradrag.