Dømt for voldtekt av kvinne i 20-årene

Kvinnen husker ikke overgrepet, men mannen ble dømt på bakgrunn av vitneforklaringer.

Tinghuset i Tønsberg

En mann i 40-årene er i Tønsberg tingrett dømt til tre år og åtte måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne i 20-årene.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

En mann i 40-årene er i Tønsberg tingrett dømt til tre år og åtte måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne i 20-årene. Begge tilhørte rusmiljøet i Tønsberg da overgrepet skjedde.

Kvinnen forklarte i retten at hun husker lite av det som skjedde. Hun hadde ruset seg på narkotika, og satt i en sofa ved siden av den dømte mannen.

Kjente ikke hverandre

Den tiltalte og den fornærmede møttes for første gang natt til 26. juni i en leilighet i Tønsberg. Den aktuelle natten ruset de seg på narkotika, sammen med flere mennesker fra rusmiljøet i byen.

Kvinnen husker ikke hvor stor mengde rus hun inntok.

Etter en stund forlot de andre boligen og de to ble sittende igjen alene i leiligheten og kysse. Deretter gikk de inn på soverommet, hvor mannen skal ha begått den seksuelle voldshandlingen.

Et vitne, som kom tilbake til leiligheten da handlingen fant sted, forklarte at kvinnen skjønte ikke hva hun var med på. Hun var så ruset at hun ikke kunne snakke, var helt fjern og beveget seg ikke. Vitne oppfattet at 40-åringen var oppegående.

Han slo til tiltalte, hjalp 20-åringen med å kle på seg og tok henne med til legevakten for sjekk.

Det at vitnet anså det som nødvendig å bringe kvinnen med til legevakten, og at han kledde på henne, viser at 20-åringen var langt mer ruset enn hva vitne var vant med å se.

Blodprøvene bekreftet at kvinnen var betydelig påvirket, da hun hadde 2 eller høyere i promille.

Ikke frivillig

​Ifølge retten er det ikke noe i denne saken som tilsier at kvinnen frivillig hadde samleie med 40-åringen.

Av mottaket for personer som har vært utsatt for seksuelle handlinger (SO), hvor kvinnen ble undersøkt dagen etter, har retten fått opplyst at kvinnen var interessert i å ruse seg utover det vanlige den natten. Ifølge dommen, er det usannsynlig at hun i denne situasjonen ville være interessert i å ha sex med en fremmed eldre mann. I tillegg hadde hun en kjæreste.

I tillegg forklarte kvinnen at hun ikke husket overgrepet.

Retten anser den fornærmedes forklaring om sin påvirkning som troverdig og pålitelig. Ifølge dommen blir hun derfor ikke mistenkt for å ha en "agenda" i saken.

150 000 i erstatning

På bakgrunn av vitneforklaringer, har retten vurdert mannen som edru og konkludert med at 20-åringen var så ruset og neddopet under samleiet at hun ikke var i stand til å gjøre motstand.

I tillegg til fengselsstraffen er 40-åringen dømt til å betale 150 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede.