Hopp til innhold

Sett svigermor på peishylla

Det er mange regler og lover å forholde seg til når noen dør, og de fleste vet ikke hva Gravferdsloven sier om hva vi kan, og ikke kan gjøre med levningene.

Nytt kistedesign, gravdferdskonferanse i Lofoten

Vestfold krematorium foreslår at man skal kunne ta med seg en urne med aske hjem.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Da «Lov om Ligbrænding» ble vedtatt i 1898, var det nok ikke mange som klarte å se alle de juridiske og etiske sidene ved kremasjon, og diskusjonene rundt denne gravformen.

NOU- utredningen «Lik og likskap» tar for seg Gravferdsloven. Utvalget som gjennomgår loven og foreslår endringer ledes av Vestfolds fylkesmann Erling Lae.

Høringsuttalelsene som er kommet inn viser at hva pårørende skal ha lov til å gjøre med asken etter en kremasjon, er blant tingene det er uenighet om.

Les også:

«Aske er aske»

Seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund, Vinjar Tufte, sier det har vært en hard diskusjon om deling av aske.

Han mener Gravferdsloven må endres, slik at asken kan deles mellom flere.

Tufte mener en deling av asken ikke er det samme som en deling av avdødes kropp, slik noen ser det.

Tar hensyn til endret samfunn

Ofte kommer det en urne fra utlandet med aske av en nordmann som har dødd utenfor Norge.

– Folk som jobber ved krematorier har fortalt meg at urnen mange ganger er halvfull av aske fordi familien i utlandet har tatt sin del, forteller Tufte. Han mener det skal bli tillatt å dele aske også i Norge, slik at noe kan settes ned i jorda i en urne, og resten spres. Det er ikke tillatt i Norge i dag.

Heller ikke tillatt

Ola Asp

Ola Asp mener det bør bli tillatt å oppbevare aske hjemme.

Foto: Privat

Gravferdsloven forbyr dessuten å ha inskripsjon på en gravstein, dersom avdødes aske allerede er spredt. Ved å dele asken, kan pårørende få et gravsted å besøke, mens avdøde får sitt ønske om askespredning oppfylt.

– Det handler ikke om fornuft, men følelser, sier Vinjar Tufte i Human-Etisk Forbund.

Svigermor på peishylla

Et annet forslag som bryter med dagens gravferdslov kommer fra Vestfold Krematorium. Daglig leder Ola Asp mener loven bør mykes opp slik at det blir tillatt å oppbevare aske hjemme.

I mange andre land, for eksempel USA, er det vanlig å finne en urne med aske på peishylla eller i vitrineskapet.

Ikke så aktuelt

Asp tror ikke det blir stor pågang for å få lov til å ta med aske hjem i Norge, men han mener vi bør tillate det for å imøtekomme, for eksempel, amerikanere som er bosatt her i landet.

Hvordan Gravferdsloven skal tilpasses det moderne samfunnet, og hvilke lovendringer som kommer, får vi ikke svar på med det første. Men høringsfristen gikk ut 1. oktober, og saken er under behandling i Kulturdepartementet.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark