Denne oppskriften gir gode resultater

Rjukan ungdomsskole i Telemark tar tak i konfliktene mens de er små, og har nær kontakt mellom hjem og skole.

Lærer Agnar Nagelsaker og Robin Ghasemi Christiansen i 8a ved Rjukan ungdomsskole.

Lærer Agnar Nagelsaker og elev Robin i 8a ved Rjukan ungdomsskole.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Klasse 8a ved Rjukan ungdomsskole rydder bort pultene og setter stolene i en sirkel. Arbeidsmiljøet står på agendaen. Lærer Agnar Nagelsaker drodler med klassen.

Mateo Spak Jenbergsen i 8a ved Rjukan ungdomsskole vender tommelene opp for det sosiale miljøet.

Mateo Spak Jenbergsen i 8a ved Rjukan ungdomsskole vender tommelene opp for det sosiale miljøet.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Hva skal til for at dere skal trives på skolen, spør Nagelsaker.

Kristiane Segerblad Skipper synes det er viktig at elevene ikke er alene.

– Når du ser en som er alene, så kan du si ifra til en lærer. Eller du kan gå bort og prøve å inkludere personen, sier Segerblad Skipper.

Ble truet med bank

Klasse 8a ved Rjukan ungdomsskole. Marius Hovden Hegard foran til høyre.

Klasse 8a ved Rjukan ungdomsskole. Marius Hovden Hegard foran til høyre.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Marius Hovden Hegard kommer på noen episoder fra barneskolen.

– Noen ganger når vi spiller et spill kan det bli masse krangel. Vi har veddemål og noen har truet med å banke den som vinner. Da gikk jeg til læreren min og sa at det ikke er greit, sier Hovden Hegard.

Robin i 8a husker godt det Hovden Hegard snakker om.

– Det var flere av oss som ble mobbet, og noen både mobbet og ble mobbet. Da bestemte rektor at vi måtte sitte i en ring og snakke sammen. Jeg tror det var hver tirsdag, sier han.

Mateo Spak Jenbergsen husker at han fikk tilsnakk av læreren, fordi han tok en «Antibac» som ikke var hans.

Det luktet så godt, så det var veldig fristene, sier han.

Godt arbeid mot mobbing

Alle skolene i Tinn er med i Olweus-programmet, og ifølge Fylkesmannen har alle skolene gode resultater i arbeidet med å redusere og forebygge mobbing. Olweus krever at de fokuserer på mobbing, og rektor Jorunn Dahl forteller at det er strenge krav til skolen om å dokumentere arbeidet.

– Det er viktig at lærerne ser og følger med. En gang la en lærer merke til at et navn ble nevnt ofte. Da undersøkte læreren om det var noe. Det var det ikke, men det er veldig viktig at de er oppmerksomme, sier Dahl.

Dahl sier at det hender at elever går alene i friminuttene, og at de da må finne ut hvorfor.

– Voksne som har inspeksjon har i oppgave å snakke med elever som er alene. De skal ta kontakt og finne ut hvorfor vedkommende er alene, sier Dahl.

Verktøykasse

Hun synes Olweus-programmet hjelper henne i jobben med å avdekke og forhindre mobbing. Kommunen har også en egen kontaktperson, en som er over rektor, som sjekker at arbeidet gjøres.

– Det er godt å ha en verktøykasse for hva man kan gjøre og alle lærerne er utdannet i Olweus.

Rektor Jorunn Dahl ved Rjukan ungdomsskole jobber hardt for å ivareta elevenes miljø.

Rektor Jorunn Dahl ved Rjukan ungdomsskole jobber hardt for å ivareta elevenes miljø. Skolen er en sertifisert Olweus-skole.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Et annet eksempel på arbeidet som gjøres har rektor hentet fra undervisningen.

«– Det var en elev som ikke ville fremføre foran klassen. Vi lurte på hvorfor og fant ikke noe ordentlig svar. Da fikk læreren med seg en annen kollega som var observatør i timen. Da kunne kollegaen se samspillet i klassen, og få med de nonverbale tilbakemeldingene som eleven fikk. Elever er veldig sårbare i denne alderen, så det er viktig å sikre dem et trygt og positivt læringsmiljø, sier Dahl.»

For å gjøre det enklere for elever og foreldre å varsle om saker, har skolen fått en varslingsknapp på nettsiden sin.

Varslingsknapp på skolens hjemmesider.

Varslingsknapp på skolens hjemmesider.

Foto: Faksimile: www.minskole.no/rjukanus

I klasse 8a drodler elevene videre. Lærer Agnar Nagelsaker sier rektors holdning betyr mye for den jobben han gjør.

– Det er viktig. Hun må være tro mot opplæringsloven. Det er klare instrukser om hvordan vi skal forholde oss, og jeg vet at det blir fulgt opp her på skolen, sier Nagelsaker.

– Ingen saker er for små

Rektor Jorunn Dahl (til venstre) i samtale med FAU-leder Siw Hege Langeland ved Rjukan ungdomsskole.

Rektor Jorunn Dahl (til venstre) i samtale med FAU-leder Siw Hege Langeland ved Rjukan ungdomsskole.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

For å gi elevene trygghet til å være seg selv må konflikter mellom elevene tas på alvor og håndteres tidlig. Rektors arbeid berømmes av FAU-leder Siw Hege Langeland.

– Hvis det skulle være noe som skjer på skolen er det lav terskel for å komme med problemene både for elevene og foreldre. Vi får fort beskjed hvis det skulle være noe, og det blir ordnet opp i med en gang. Det er ingen saker som er for små, sier Langeland.

Ble ledd av på sosiale medier

Elevrådsleder Ane Elnes ved Rjukan ungdomsskole.

Ane Elnes er elevrådsleder ved Rjukan ungdomsskole.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Også elevrådsleder Ane Elnes forteller at skolen tar affære når noen blir mobbet.

– Det var en episode i fjor der en jente brukte litt ny sminke. Da var det noen som kommenterte det, og tok et bilde hun hadde lagt ut på Instagram og la det ut på Twitter, der det ble ledd av. Personen som gjorde det måtte snakke med sosiallærer og hadde møte med rektor, forteller Elnes.

I klasserommet til 8a, har det kommet flere gode ideer for hvordan de skal ta vare på hverandre og det sosiale miljøet. Det at skolen jobber jevnlig for å hindre mobbing, tror Stina Løvås Jakobsen er lurt.

– Jeg synes det er lurt at vi har fokus på mobbing fordi da blir ingen mobba. Da er vi mer obs på det, og tenker oss om før vi gjør noe vi ikke skal, sier Løvås Jakobsen.