Hopp til innhold

Denne fella skal fange nye insekter

Flere truede arter er allerede funnet. Håpet er at det skal dukke opp flere, i de over 500 år gamle trærne.

Insektsfeller, eik
Foto: Stian Wåsjø Simonsen

I flere gamle eiketrær henger noen spesielle feller. Fellene kan minne litt om brusflasker eller bensintrakter og henger midt oppi trærne som er regnet å være rundt 500 år gamle.

– Allerede nå har vi funnet flere rødlista insektsarter, to av dem er svært trua. Håpet er at vi også kan registrere noen arter som aldri er funnet i Norge før, sier biolog Stefan Olberg.

Stefan Olberg

Biolog Stefan Olberg sier de håper å finne arter som ikke er registrert før i Norge.

Foto: Kim Abel / Kim Abel

Vindusfeller

I Porsgrunn er det satt opp tre feller. De fungerer slik at insektene flyr inn i glasset og faller ned i trakten, og videre ned i en væske som bevarer insektene slik at de kan forskes på senere.

– Mange av disse artene beveger seg om natten og er nærmest umulig å fange uten disse fellene, sier Olberg.

Under et liknende prosjekt som pågår i Akershus er det funnet sju helt nye insektsarter.

– Det er også satt opp feller inni de hule trærne. Disse trærne er spesielle fordi de skaper et miljø som er attraktivt for disse insektene, forklarer Olberg.

Unikt prosjekt

– Trærne som står her er veldig spesielle. De er gamle og hule. Jeg synes det er et spennende prosjekt, sier Kjell Henrik Semb, miljørådgiver i Porsgrunn kommune.

Kjell Henrik Semb, miljørådgiver Porsgrunn kommune.

Kjell Henrik Semb er miljørådgiver i Porsgrunn kommune. Han synes prosjektet er spennende.

Samlingen av gamle eiketrær er en del av den gamle prestealléen ved Eidanger kirke i Porsgrunn. Det er fylkesmannen i Telemark som har bestilt prosjektet.

– Vi vurderer å søke om penger slik at vi kan utvide prosjektet. Det står flere liknende trær i området. Men disse må vi rydde litt plass for og da kreves det penger til å gjøre arbeidet, sier Semb.