Hopp til innhold

Blandede reaksjoner på dommen

Moren til Christoffer Gjerstad Kihle ble i dag dømt til ett år og seks måneders betinget fengsel for ikke å ha grepet inn i mishandlingen av sønnen, som døde i 2005. Dette er vesentlig lavere straff enn fra tingretten.

Christoffersaken

Aktor i saken Kjetil Baustad Egelie, og forsvarer Thomas Randby.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

38-åringens sønn, Christoffer, døde av skader etter mishandling i 2005. Tidligere er stefaren hans dømt for selve mishandlingen.

Retten mener moren visste om sår gutten var påført natten før han døde, at hun visste at det hadde vært bråk på rommet til gutten denne natten og at stefaren var inne hos gutten. Retten bemerker også at hun visste om flere andre skader og var klar over mange blåmerker på gutten.

Retten finner det bevist at hun, da hun dagen før Christoffer døde, under et bekymringsmøte med skolen, visste at gutten var påført store og alvorlige skader. Tiltalte foretok seg ikke noe etter dette. Hun hadde flere muligheter til det, ifølge dommen i Agder lagmannsrett.

Moren ble frikjent for erstatningskravet fra Cristoffers biologiske far.

Foreløpig usikkert om dommen ankes

Aktor i saken, Kjetil Baustad Egelie, sier retten har gått lengre i å vurdere det juridiske rundt den passive medvirkningen enn det påtalemyndigheten gjorde.

– Ettersom retten fant at den tiltalte moren måtte frifinnes for dødsfølgen, altså medvirkning til skader som førte til døden, var det naturlig at straffen ble lavere enn påstanden, sier han.

Han vet ikke om dommen blir anket.

– Det er det opp til riksadvokaten å avgjøre, sier han.

Kvinnens forsvarer, Thomas Randby, sier han registrerer at nok en gang er hans klient frifunnet for dødsfølgen. Han har ellers ikke klart for seg om dommen blir anket, det må han se nærmere på sammen med sin klient, sier han.

– Dommen er lang, så vi må vurdere denne nøyere. Vi skal bruke betenkningstiden på to uker, sier forsvareren.

Dømt i tingretten

Tønsberg tingrett dømte i 2012 moren til Christoffer til fengsel i to år og seks måneder for passiv medvirkning. 120 dager ble gjort ubetinget, resten betinget med en prøvetid på 2 år. Det var strengere enn aktors påstand, som lød på to og et halvt år betinget.

Moren anket til Agder lagmannsrett, der aktor la ned påstand om fengsel i tråd med tingrettens dom, altså strengere enn han selv mente da saken var oppe i tingretten. Morens forsvarer, Thomas Randby, mente aktors påstand var altfor streng. Selv ba han om, full frifinnelse, slik han gjorde i tingretten.

Et sentralt punkt for aktor var situasjonen for gutten døgnet før han døde. Det handlet blant annet om et bekymringsmøte med skolen og skader gutten hadde. Aktor mener at moren på det tidspunktet kunne forhindret at sønnen ble skadet med døden til følge.

Stefar dømt

Morens ektemann, guttens stefar, ble i 2009 i Agder lagmannsrett dømt til åtte års fengsel for å ha mishandlet stesønnen slik at han døde. Han anket til Høyesterett som avviste saken slik at lagmannsrettens dom ble stående.

Han soner nå dommen på åtte år.

– Spesiell sak

I denne saken var det uenighet om det juridiske. – Det er uvanlig at partene er uenig om det, sa forsvarer for Christoffers mor, Thomas Randby da saken var oppe i lagmannsretten.

Både aktor og forsvarer har tidligere uttalt at saken er av så spesiell og juridisk karakter at de nærmest ser det som naturlig at den blir anket til Høyesterett.

Randby prosederte på at Christoffers mor ikke forstod hva som skjedde og at hun således ikke kan straffes. Han tok også for seg den belastningen som er påført hans klient i omtaler som er gjort av henne i full offentlighet.

Blandede reaksjoner på dommen - se video

Se video: Reaksjonene på dommen er blandede. Christoffers bestemor og altså tiltaltes mor, Ragnhild Gjerstad, mener straffen er for mild. Se også forsvarer Thomas Randby. (Reporter: Hans Petter Reppe/Foto: Henning Tveito)

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark