Mareritt for Ibsens familie

En endret fasade kan skjule bygget som ble et mareritt for Henrik Ibsens familie. Nå skal hele bygningen rives for å bygge nye leiligheter.

Mobile i Skien

I kjelleren i den nedlagte bilforretningen finner vi gamle murvegger, som skal være restene av familien Ibsens brennevinsbrenneri.

Foto: Tom Ole Buaas

På Lundetangen i Skien gjøres nå alt klart til riving av Oscars gate 3. Her ble en av Norges første bilforretninger Mobile startet i 1916. Men bygningens historie stopper ikke der.

Knud Ibsens brenneri

Lagerer ved Mobile

John Austad i kjelleren der det ble lagret bildeler i nesten 100 år. Det var her Knud Ibsen drev sitt brennevinsbrenneri på 1830-tallet, mener Austad.

Foto: Tom Ole Buaas
Knud Ibsens tvangsauksjon

I desember 1834 ble Knud Ibsens brennevinsbrenneri solgt på tvangsauksjon. Fra avisa Ugeblad for Skien og Omegn.

Etter det NRK har fått kjennskap til kan deler av bygningen ha vært åsted for viktige og avgjørende hendelser i Henrik Ibsens liv. Dette er et bygg som er lite omtalt, og restene av bygget er ukjent for Ibsen-eksperter og Ibsen-forskere.

Men John Austad er skråsikker. Han har jobbet ved bilforretningen Mobile i en mannsalder, og har hørt historien om de gamle murveggene inne i gården.

– Her produserte Knud Ibsen, faren til Henrik Ibsen, brennevin i flere år, sier Austad, samtidig som vi beveger oss ned i kjelleren på Mobile-gården i Skien. Det er nok sannsynlig at Henrik Ibsen var her i sine barneår, mener Austad. Familien Ibsen var lenge velstående, men brenneriet ble en økonomisk katastrofe for Knud Ibsen og ble solgt på tvangsauksjon.

Klassefall for Ibsen

De økonomiske problemene fikk store konsekvenser for familien Ibsen, som opplevde et enormt klassefall i 1834.

Fra å være blant de største skatteyterne i Skien i 1833, ble alle familiens eiendommer, inventar og husdyr tvangssolgt året etter. Familien måtte flytte fra byen til gården Venstøp, som også var pantsatt.

Den dårlige økonomien fikk konsekvenser for skolegangen til Henrik Ibsen, og gjorde det umulig for ham å studere medisin.

Knud Ibsens økonomiske problemer har vært kjent og er omtalt i mange av bøkene om Ibsens liv. Men John Austad er overrasket over at det har vært lite interesse for å se restene av brennevinsbryggeriet på Lundetangen.

John Austad jobbet ved Mobile i 47 år.

John Austad jobbet ved Mobile i 47 år.

Foto: Tom Ole Buaas

– Jeg synes at det er litt merkelig at historien om brenneribygningen ikke blir fortalt i forbindelse med Ibsens historie. Det er en viktig del av familien Ibsens historie i Skien, mener Austad.

– Burde bygningen fredes?

– Nei, etter min mening har det skjedd for mange ombygninger til at det bør skje. Men jeg mener at det bør settes opp en plakat eller ett minnesmerke på stedet, for å fortelle historien.

Henrik Ibsen (1828-1906)

Henrik Ibsens familie opplevde et enormt klassefall i Skien i 1834.

Foto: Scanpix / Scanpix
Murstein ved Mobile i Skien

Noen av de orginale veggene i Mobile-gården er tykke mursteinsvegger.

Foto: Tom Ole Buaas

Overrasket over historien

Ibsen-forsker Jørgen Haave jobber nå med en ny bok om Henrik Ibsens liv i Skien på oppdrag fra Telemark Museum.

Han blir overrasket over opplysningene om at Knud Ibsens brenneri kan være en del av en eksisterende bygning i Skien.

– Dette vil jeg gjerne se nærmere på. Det dukker stadig opp nye historier om Ibsen i Skien, men ikke alle er nødvendigvis sanne.

Det er vanskelig å jobbe seg fram til skråsikkerhet. Det jeg har trodd fram til nå er at brenneribygget gikk tapt i en brann, sier Haave.

Thorbjørn Wahlstrøm har skrevet bok om Lundetangen bryggeris historie.

Lundetangen Bryggeri ble startet i de samme lokalene som Knud Ibsens brennevinsbrenneri holdt til. Og ifølge Wahlstrøm skjedde det på den samme sted der Mobile har hatt bilforretning.

– Det er jeg temmelig sikker på. Alt tyder på at brenneriet lå der Mobile startet sin forretning.

– Etter at brenneriet gikk konkurs startet Edvard Jonassen ølbryggeri i bygningen. Senere kjøpte han større lokaler på nabotomta og flyttet ølproduksjonen dit. Da solgte han brenneribygningen videre og i 1916 ble det bilforretning på stedet, sier Wahlstrøm.

Wahlstrøm forteller videre at Knud Ibsen arvet brennevinsbrenneriet av sin rike svigermor, madam Altenburg.

– Vi vet med sikkerhet at Altenburg eide brenneriet i 1817. Før dette vet vi lite om bygget, men på et kart fra 1786 er det tegnet en bygning som trolig er brenneriet, sier Wahlstrøm.

Skal rives

Etter nærmere 100 års drift ble bilforretningen Mobile en del av bilsenteret Auto XL på Kjørbekk i Skien.

Bygningen i Oscars gate skal derfor rives for å gi plass til nye leiligheter. Selskapet Fløtingen AS står bak prosjektet, der det er planlagt 180 leiligheter i et sentralt og populært strøk i Skien.

Mobile rives

Bilforretningen Mobile er lagt ned og bygningen skal snart rives.

Foto: Tom Ole Buaas

Styreleder Stein Jaran Fredriksen kjenner ikke til at bygningen har noen historisk verdi.

– Jeg har aldri hørt snakk om at bygget har noen forbindelse med Ibsens familie. Dette var helt nytt for meg, sier han.

– Når skal bygget rives?

– Vi henter inn pris for rivingen fra forskjellige aktører. Det skal være på plass i løpet av kort tid og rivingen vil trolig skje i sommer, sier Stein Jaran Fredriksen.