Hopp til innhold

Bygger felles krematorium

De fleste kommunale krematorier driver på dispensasjon i Vestfold. Ovnene er gamle og tilfredstiller ikke kravene til utslipp.

Krematorium
Foto: NRK

Nå samarbeider kommuner i Vestfold og Telemark om et felles krematorium ved Tassebekk i Sandefjord.

Kommunene Horten, Tønsberg, Larvik, Sandefjord og Skien står bak prosjektet.

Arkitektkonkurranse 

Styret for nytt felles krematorium håper byggingen av krematoriumet ved Tassebekk kan starte i løpet av sommeren.

- Vi har inngått intensjonsavtale med grunneierne. I disse dager sender vi ut en innbydelse til arkitektkonkurranse, og reguleringsplanen regner vi med er ferdigbehandlet i starten av neste år, sier styreleder Geir Ustgård.

1000 kremasjoner

Krematoriet skal inneholde to ovner, med kapasitet på 1000 kremasjoner hvert år. I tillegg skal det være renseanlegg og et mindre sermonirom.

Utgiftene ser sålangt ut til å overstige 60 millioner kroner. Styrelederen mener selskapet skal bære kostnadene selv.

- Vi skal lånefinansiere utbyggingen, og så skal driften finansiere dette, sier Ustgård. Kommunene må garantere for lånene.