Hopp til innhold

Betalte bøndene med sprit

For 200 år siden produserte Jarlsberg brænderi en betydelig mengde sprit, laget av korn og poteter fra distriktet. Brenneriet fikk vann fra en bekk som fremdeles renner i Tomsbakken ved Tønsberg. Bøndene som leverte varene, fikk halvparten av betalingen i sprit!

Jarlsberg brænderi

Brenneriet produserte betydelige mengder sprit, og fikk vannet fra disse dammene.

Foto: Torgeir W. Skancke / NRK

Hvor er brenneridammene på Jarlsberg, og hva ble de brukt til? Vi drar ut på oppdagelsesferd i kulturlandskapet, sammen med dagens eier Nicolaus Wedel Jarlsberg.

Vi følger en majestetisk askealle som trolig ble anlagt da brenneriet kom i drift i for 200 år siden.

Men mellom dagens jernbanelinje og Tomsbakken er bekkskogen snaubarbert i 100 meters lengde.

Hør: Brenneridammene

Gamle trær og kulturminner er hogd som en følge av moderniseringen av Vestfoldbanen, som skal få nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Barkåker.

Fikk betaling i sprit

Jarlsberg brænderi

Rester etter de gamle brenneridammene på Jarlsberg finnes i Tomsbakken rett nord for Tønsberg i dag. Du kan finne dem hvis du går tur på Grevestien.

Foto: Torgeir W. Skancke / NRK

Jarlsberg brenneri ble anlagt i grunnlovsåret 1814, av greve og eidsvollsmann Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg. Grev Herman hadde store politiske visjoner for Norge.

Gårdsdriften ved rikets største gård hadde ligget nede, og greven ønsket å renovere den. Å anlegge brennerier, ble ansett som en måte å fremme bøndenes kornproduksjon på, som ledd i nasjonaliseringen av Norge.

I 1835 produserte Jarlsberg brenneri hele 57 000 liter sprit i året, av flere tusen tønner korn og poteter.

Det var vanlig at bøndene fikk halvparten av betaling for leveringer i råvarer av brennevin. Daglige drammer og drukkenskap ble dermed vanlig.

Skal bli en perle

Jarlsberg brænderi

Bekkeskogen nedenfor dammene er hogd i 100 meters lengde, som følge av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Barkåker.

Foto: Torgeir W. Skancke / NRK

Vår vandring kommer inn på Grevestien, som går gjennom en gammel av eikeskog. Her finnes både informasjonsskilt om brenneriet, og rester etter de gamle dammene.

Området er et spennende og bynært turmål for store og små.
Herman Wedel Jarlsberg ønsker nå å restaurere de gamle dammene, både til nytte for gården, og glede for allmennheten.

– Jeg håper at når vi er ferdig med restaureringen av dammene, så vil det framstå som den perlen det er her oppe i bakken, sier Wedel Jarlsberg.