Borer over 380 hull mellom Tønsberg og Larvik

Denne uka starter Jernbaneverket med grunnboringer på strekningen mellom Larvik og Tønsberg. De skal finne den best mulige traseen for nytt dobbeltspor.

Bilde fra grunnboringer som nettopp er blitt gjort litt lenger nord på Vestfoldbanen (Nykirke-Barkåk
Foto: Olav Sand/Jernbaneverket

Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er til fjell og hva slags masser som finnes i grunnen.

– Vi skal i løpet av sommeren og høsten undersøke grunnen langs hele strekningen mellom Tønsberg og Larvik. Informasjonen vi får fra undersøkelsene vil hjelpe oss i arbeidet med å vurdere de ulike korridorene og stasjonsløsningene langs strekningen, forteller kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Ingunn Monstad.

Arbeidet starter opp i Tønsberg og på Nøtterøy nå.

Forsiktig med kulturminner

Alle grunneiere skal kontaktes før undersøkelsene starter.

Man kan som kjent ikke sette spaden i jorda i Vestfold uten at man støter på spor av gammel tid. Slik er det også i områdene hvor det planlegges ny dobbeltsporet jernbane.

– Vi har derfor nær dialog med kulturminnemyndighetene slik at vi får plassert borepunktene best mulig og unngår verneinteressene i området, forteller Ingunn Monstad.

Nøtterøy?

Jernbaneverket trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av planlagt trasé og byggearbeider.

– Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet. Endelig korridor skal fastsettes gjennom arbeidet med kommunedelplan, påpeker Ingunn Monstad.

I en mulighetsstudie fra 2011 er en trasé-mulighetene å legge jernbanen under bakken i Tønsberg, under kanalen og Vestfjorden i senketunnel, før den ender opp i Stokke. Det er grunnen til at det også gjøres borearbeider på Nøtterøy.

I første omgang skal det bores ca. 40 punkter i Tønsberg og på Nøtterøy. For hele strekningen skal det bores over 380 hull i løpet av sommeren og høsten.