Blåser for å hindre stillhet

Prosjektet Glade barn lager glad musikk får barn til å spille musikk i SFO, for å rekruttere til skolekorpsene. Korpsene har 13 000 færre musikanter i dag, enn for 13 år siden.

Created by InfoDispatcher

Barna på SFO ved Bølehøgda skole i Skien, lærer å spille instrumenter i prosjektet Glade barn lager glad musikk.

I fem uker har mellom 30 og 40 barn i 2. til 4. klasse på SFO på Bølehøgda skole i Skien, vært samlet til samspill med instrumenter en dag i uka. Men prosjektet Glad musikk har et alvorlig bakteppe: Uten rekruttering til skolekorpsene, blir det stille i mange bygder og bydeler.

– Denne musikkopplæringen viser at barn gleder seg med musikk og med å kunne spille et instrument. Vi har også opplevd at den musikalske gleden har spredd seg blant barna ved SFO på Bølehøgda skole i høst, sier dirigent i Menstad Skolekorps i Skien, Nikolay Tanchev.

Prosjektet heter Glade barn lager glad musikk, er satt i gang av Menstad skolekorps. Prosjektet er ledet Tanchev og Kirsten Jensen fra SFO på Bølehøgda skole. Musikkprosjektet har vært gratis for barna og foreldrene. Alle kostnader er dekket av Menstad skolekorps og Bølehøgda skole.

Bølehøgda SFO,

En av de glade musikkgruppene ved Bølehøgda SFO.

Foto: NRK

Færre musikanter

Fra år 2000 til i dag, er det 13 000 færre som spiller i korps. I 2013 var det rett under 60 000 musikanter som spilte i korps i Norge. Det er en utfordring å holde barna interessert, sier pressekontakt i Norges musikk-korpsforbund, Håkon Mogstad.

– 10 000 aspiranter starter hvert år, men vi ser at dagens unge er litt mer utålmodige enn for 10–15 år siden. Terskelen for å slutte har blitt lavere, Men da må vi jobbe med å øke kvaliteten og styrke undervisningen, sier Mogstad.

– Viser glade barn med glad musikk

Prosjektet på SFO på Bølehøgda skole i Skien ble avsluttet fredag 14. november. Da viste barna foreldrene sine hva de har lært med en liten konsert. Fra midten av januar 2015 vil Menstad skolekorps gjennomføre det samme prosjektet ved SFO på Buer skole.

– Hver vår i flere år har korpset gjennomført egne rekrutteringskonserter på barneskolene i området vårt. Etterpå får vi en lang liste med barn som har lyst til å spille mer i korpset. Men det er ofte få som får lov av foreldrene sine til å bli aspiranter. Her prøver vi noe nytt, og viser glade barn med glad musikk, sier Tanchev.