Hopp til innhold

Bensinsalget går ned

Fra 2000 til 2010 har salget av bensin gått ned med 568 millioner liter. Det siste året har salget gått ned 6,4 prosent.

Bensinfylling

Andelen dieselbiler utgjør i år 75 prosent av nybilsalget, og bensinbilene blir mindre og færre. Det siste året har salget av bilbensing gått ned 6,4 prosent.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Kjell Werner Johansen

Kjell Werner Johansen, Transportøkonomisk Institutt.

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Kjell Werner Johansen, stedfortredende instituttsjef ved Transportøkonomisk Institutt, mener dette skyldes at dieselbilene overtar.

– Dette skjer relativt fort. Andelen dieselbiler utgjør i år 75 prosent av nybilsalget. Og det er de store personbilene som nå blir dieselbiler. Bensinbilene blir både mindre og færre.

Energieffektivitet

– De nye bensinbilene som blir solgt i år bruker i snitt 30 prosent mindre drivstoff per kilometer i forhold til for 10 år siden. For diesel er dette tallet 20 prosent på 10 år. Vi ser en energieffektivisering på cirka 2 til 3 prosent per årgang, sier Johansen.

Han mener at bedre veier ikke er grunn til lavere drivstofforbruk ettersom drivstoff forbruket er lavest på jevn hastighet mellom 70 til 90 kilometer i timen.

– Bedre veier betyr økt hastighet, og da øker drivstofforbruket igjen. Omfanget av nye veier år for år er jo også begrenset i forhold til den totale vegtrafikken i Norge.

Null endring samlet sett i salg av drivstoff til bil

Inger Elisabeth Sagedal

Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Foto: Erik Norrud/NAF

Det har vært like stor økning i salg av autodiesel som det har vært nedgang i salg av bensin siste 12 måneder. Samtidig har det vært solgt 9 prosent flere biler samme periode.

– Det må jo bety at bilene stadig blir mer energieffektive, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Hun mener overgangen til diesel skyldes avgiftspolitikken som har vært ført.

– Regjeringen har gitt økonomiske insitament til å kjøpe dieselbiler for å redusere Co2 utslippene. Men det har ikke vært like heldig for byene. Dieselbilene slipper ut mye Nox som gjør bylufta vond å puste i. Men på landeveien er ikke dette noe problem.

Ønsker seg forutsigbarhet i avgiftspolitikken

– Vi var i utgangspunktet for innføringen av denne avgiftspolitikken men ser over tid at det også medfører noen ulemper. Vi mener vi det er viktig med forutsigbarhet. Det at enkeltpartier nå foreslår å fjerne insitamentet er derfor ikke bare bra. Det blir vinglette for bilistene å forholde seg til, sier Sagedal.

Mest av alt frykter NAF at regjeringen fjerner fordelene for el-bilene.

– De begynner nå å bli gode alternativ, også som familiebiler; Fordeler med bomringer, parkering, og mulighet for å kjøre i kollektivfeltet. NAF ønsker at denne ordningen beholdes i hvert fall frem til 2020, sier Sagedal.

Hun mener at det nå er viktig å få byttet ut den gamle bilparken.

– Å øke vrakpanten til minst 5000 kroner, mener vi er det beste politikerne kan gjøre for miljøet nå. Da vil vi få vekk bilene som er miljøsyndere og fornye bilparken med nye sikrere og mer energieffektive biler, sier Sagedal.