Flere velger delt omsorg

Stadig flere barn bor annenhver uke hos mor og far. – Det kreves mye av foreldrene for at det skal gå bra, mener psykolog.

Skilsmisse

Barn er ekstremt lojale og tilpasningsdyktige, likevel kan en ordning med delt omsorg ha uheldige konsekvenser, mener psykolog. (illustrasjonsbilde)

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I 2002 valgte åtte prosent av par som gikk fra hverandre å dele omsorgen. Ti år senere svarer 25 prosent det samme.

– Det har vært en ganske kraftig økning på kort tid, og liknende mønster ser vi i mange andre land, sier Hege Kitterød ved Institutt for samfunnsforskning.

Barn vil tilpasse seg den ordningen foreldrene lager, mener Anne Kathrine Brøndmo. Hun har mange års erfaring som psykolog, mekler og sakkyndig i barnefordelingssaker.

Anne Katrine Brøndmo

MÅ SAMARBEIDE: Det er viktig at foreldrene kommuniserer godt hvis de skal dele omsorgen likt, mener psykolog Anne Kathrine Brøndmo.

Foto: Helena Rønning / NRK

– De er ekstremt lojale mot foreldrene sine og veldig tilpasningsdyktige, men spørsmålet er på hvilken bekostning barna tilpasser seg, mener Brøndmo.

Hun tror årsaken til at stadig flere foreldre velger å dele omsorgen likt, er at fedre er mer involvert i barna enn før.

– Dermed får begge foreldre et sterkt eierskap i barna sine. Både mor og far invester mye tid i barna og ønsker å ha mye tid sammen med dem selv om det har oppstått et brudd, tror Brøndmo.

Usikre konsekvenser

Ragni Hege Kitterød

ØKENDE TREND: Hege Kitterød ved Institutt for samfunnsforskning ser at stadig flere velger å dele omsorgen. Foto: samfunnsforskning.no

Hvilke konsekvenser en ordning med femti prosent hos mor og far har å si for barnet, er noe usikkert.

– Det er gjort studier på hvordan det går med barn som har ulike ordninger, og det viser seg at det går veldig bra med dem som har delt bosted, men hvorfor det er slik, er uvisst, forteller Kitterød i Institutt for samfunnsforskning.

Hun forklarer at årsaken til at barna har det godt, kan skyldes flere faktorer enn kun bostedsordningen i seg selv.

– Det kan hende denne gruppen har foreldre med flere ressurser eller at foreldrene til disse barna har få konflikter seg imellom, sier Kitterød.

Må kunne samarbeide

Og nettopp godt samarbeid er nøkkelen til en velfungerende delt bostedsordning, tror psykolog Brøndmo.

– Foreldrene må samarbeide godt og mye, de bør bo i nærheten av hverandre og kommunikasjonen må være åpen begge veier, mener Brøndmo.

Ifølge Brøndmo viser forskning at barn som opplever konflikter mellom foreldrene, har større sannsynlighet for å utvikle psykiske vansker.