Bare biskopen i Tunsberg klarer ikke å svare om homo-vigsel

Per Arne Dahl sier derimot ja til forbønn av homofile. – Jeg ønsker at kirken skal være åpen for alle.

Per Arne Dahl

Så å si alle landets biskoper gir et klart svar på om de er for eller imot vigsel av homofile. Den eneste som ikke har et klart svar er Per Arne Dahl i Tunsberg bispedømme.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth/NRK

Neste høst er det kirkevalg, og da blir vi bedt om å stemme på dem som skal sitte i landets mange menighetsråd den kommende perioden.

Homofilisaken ser ut til å bli en av de store sakene i forkant av valget.

I fjor sa kirkemøtet nei til å vie homofile par i kirken, og nå skjerpes frontene foran kirkevalget.

Aftenposten har spurt alle biskopene om hva de mener om homofile vigsler. Seks stykker sier at de er for, fem er imot. Alle gir et klart svar, unntatt vår egen nyslåtte biskop Per Arne Dahl i Tunsberg bispedømme.

– Hvorfor sitter du på gjerdet i en sak som er så viktig for så mange?

– Jeg svarte til Aftenposten at jeg som ny biskop ikke ønsket å gå veldig bombastisk ut om dette før jeg hadde snakket med prostene og medarbeiderne mine. Vi har ikke rukket å snakke ordentlig om dette etter at jeg ble vigslet, sier han til NRK.no.

– Kirken skal være åpen for alle

Han mener at alle de andre biskopene, unntatt Olav Øygard i Troms, som også er forholdsvis ny, har lettere for å svare om homofilt ekteskap.

– De har vært med i denne debatten lenge, og behandlet spørsmålet flere ganger.

Dahl ble spurt om meninga si om homofilt ekteskap også da han ble biskopkandidat i Tunsberg for ett år siden.

– Da svarte jeg for det første at mange nok vil oppleve meg som gammeldags, fordi jeg står for kirkens tradisjonelle syn på at ekteskapet er et forhold mellom mann og kvinne, sier han, og fortsetter:

– I et så vanskelig spørsmål er jeg opptatt av at vi viser respekt for de to ulike synene i kirken, og tilbyr en forutsigbar og verdig forbønnshandling for likekjønnede som har giftet seg borgerlig. Jeg ønsker at kirken skal være åpen for alle.

Dahl understreker at dette er svært viktig for han.

– Jeg avvek fra fra mindretallet i bispekollegiet da jeg svarte dette. Jeg kan ikke si nei til homofilt vigsel uten at jeg samtidig sier ja til folk som ønsker å bli bedt for i kirken. Til dags dato har jeg ikke sagt nei til noen som har bedt meg om dette.

– Kommer du noen gang til å svare ja eller nei til vigsel av homofile?

Ja, og nå har jeg jo antydet svaret mitt.

– Bør kanskje gi fra oss vigselsretten

Dahl forteller at han også kom med et tredje svar da han ble spurt om homo-vigsel for ett år siden.

– Vi som kirke bør kanskje vurdere om vi skal gi fra oss vigselsretten. Ifølge evangelisk-luthersk tro og lære er nemlig ekteskapet en borgerlig ordning, og jeg tror det ville vært best om det forble sånn, sier han.

I 2002 var Dahl kandidat til jobben han har i dag, og også da ble han spurt om innstillinga si til homofilt ekteskap. Svaret hans den gang var at «slike etiske prosesser krever langsomhet».

– Det har gått 12 år. Hvorfor har du ennå ikke et svar?

– Vi må være nytenkende, men samtidig langsomme nok i viktige spørsmål som dette. Foreløpig evner vi ikke helt å se inn i slike ting. Samtidig synes jeg det er svært vanskelig at så mange venter på kirkens svar om homofilt vigsel. Jeg skjønner at det er tøft for dem, svarer Dahl.