Auka pågang frå barn som slit

Alarmtelefonen for barn og unge har fått over 80 fleire førespurnadar i sommar samanlikna med i fjor. Det seier leiar for alarmtelefonen Margrethe Østerhus. Ifølgje Østerhus dreiar fleirtalet av førespurnadane seg om psykiske problem hjå barn.