Hopp til innhold

Fant grevens steinslott: – Et eventyr

I flere hundre år lå restene av steinslottet skjult under bakken. Nå graves det fram – og lukkes igjen.

Rekonstruksjonstegning av herregården i Larvik, situasjon ca 1740. Gyldenløves steinslott

Rekonstruksjonstegning av fra ca. år 1740. Steinslottet ligger lengst bak i illustrasjonen.

Foto: Lars Jacob Hvinden-Haug/NIKU

Utgravninger av steinslottet ved Herregården i Larvik.

Området dekkes til igjen etter en uke, slik at funnet vernes.

Foto: Robert Hansen / NRK

Ved Herregården i Larvik høres lyden av spader mot stein.

Bit for bit avdekkes grunnmuren av et slott som har ligget skjult under jorda i flere hundre år.

Det er så stort at det er 17. mai og julaften på en gang, sier prosjektleder ved Vestfoldmuseene, Aina Aske.

Utgravninger av steinslottet ved Herregården i Larvik.

Det ble treff på første forsøk.

Foto: Robert Hansen / NRK

Mandag startet utgravningene der de mente steinslottet kunne ligge, og allerede første dagen avdekket de deler av muren.

Ulrik Frederik Gyldenløve var en dansk offiser og stattholder i Norge fra 1664 til 1699. Han var sønn av Kong Fredrik III, og en betydningsfull mann for mange i Norge.

prosjektleder ved Vestfoldmuseene Aina Aske

Prosjektleder ved Vestfoldmuseene Aina Aske er i ekstase etter å ha avdekket deler av muren fra steinslottet.

Foto: Robert Hansen / NRK

Et mysterium

Steinslottet har vært et mysterium. Etter at regnskapet for «Gyldenløves steinhus» i Statsarkivet ble funnet for snart 20 år siden begynte ballen å rulle.

Kilder viser at slottet ble påbegynt i 1690-årene og stod ferdig i 1704, samme året som Ulrik Frederik Gyldenløve døde. Han rakk aldri å ta det i bruk.

Slottet ble revet igjen i 1760, da grunnen gav etter og det begynte å sprekke.

Ulrik Frederik Gyldenløve

Ulrik Frederik Gyldenløve var en godt kjent skikkelse i Norge.

Foto: Larvik Museum/Vestfoldmuseene

– Må ha vært enormt

Gyldenløve bygget først det som er kjent som Herregården. Dette skulle trolig være en midlertidig bygning. Steinhuset skulle være den egentlige residensen i grevskapet.

Utgravninger av steinslottet ved Herregården i Larvik.

Mandag startet utgravingene.

Foto: Robert Hansen / NRK

Hvor stor er bygningen?

Ca. 27 meter i bredden, også vet vi ikke dybden, hvor langt opp den strakte seg på oversiden her. Så var det en fantastisk hage. Vi vet mye mer om hagen enn slottet, sier Aske.

Hvordan ser du for deg dette bygget da det stod her?

For folk i byen her må det jo ha vært enormt. Det er derfor vi kaller det slott. Det var jo kjempestort.

Hun legger til at de er overrasket over at det skulle være igjen så mye av murene, og såpass mye kunnskap arkeologene nå klarer å hente frem.

Steinslottet i tilknytning til Herregården i Larvik

Tegning Undis Furuberg, masteroppgave ved Institutt for landskapsarkitektur, NMBU.

Foto: Undis Furuberg

Full klaff første utgravingsdag

Fagfolk har lenge visst om at det har ligget et bygg her, men ikke nøyaktig hvor.

En ny masteroppgave ved Undis Furuberg banet vei for utgravingen. Hun tolket sporene etter den historiske Herregårdshagen, og laget en ny beregning for hvor bygget kunne være plassert.

Og det ga uttelling allerede første dagen av utgravingen. De traff rett på.

Utgravninger av steinslottet ved Herregården i Larvik.

Flere arkeologer har bruke uka på å grave frem deler av det gamle steinslottet.

Foto: Robert Hansen / NRK

Dette er et eventyr. Det er en mur som ligger fra en til nesten to meter under bakken, og som ikke har vært fremme i lyset på veldig lenge.

Det sier arkeolog Trude Aga Brun.

Hun mener funnet er mer enn de kunne drømme om da de startet med en gressplen.

Brun omtaler funnet som et av hennes største som arkeolog.

Samarbeid

Prosjektet er finansiert av Larvik kommune og har vært et flerårig samarbeid mellom Institutt for landskapsarkitektur, NMBU, fylkeskommunens arkeologer, Larvik museum og kommunen. Fagmiljøet innen kulturarv på NMBU jobber med å løfte kunnskapen om historiske hageanlegg i Norge, og har bidratt med analyser og deltatt under utgravingen i Larvik.

Håper det kan bli en severdighet

Fredag avsluttet de utgravingen, og området ble dekket til med jord på grunn av sikkerhet og for å bevare restene av bygningen.

Drømmen på sikt er at murene kan ligge åpent og at dette er et sted hvor de formidler denne spennende historien, håper prosjektlederen.

Det kan bli en severdighet i fremtiden?

Ja det håper jeg. Det er det jo verdt, sier Aske.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark