Hopp til innhold

Årets sankthansbål henger i en tynn tråd

– Vi er i en helt ekstrem situasjon, sier DSB-direktør Cecilie Daae.

Sankthansbål, Vadsø

MULIG FORBUD: Sankthansaften i år kan bli en kveld uten bål. Det er opp til hver enkelt kommune å avgjøre hva som skal være lov. – På grunn av tørken blir det høyst sannsynlig ikke lov å fyre opp bål under feiringen, sier brannsjef i Sandefjord, Magne Johannessen. 

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Det meldes om meget stor gress-, lyng- og skogbrannfare over store deler av landet. Meteorologisk institutt opplyser at varselet vil gjelde frem til det kommer nedbør av betydning.

– Det holder ikke med en og annen byge. Det må komme rundt 30 millimeter over et stort område før det hjelper noe på skogbrannfaren i det området, sier meteorolog Hanne Beate Skatte.

Hvis situasjonen ikke endrer seg innen sankthansaften, kan årets feiring bli noe annerledes.

– Det kan absolutt bli aktuelt med et forbud mot sankthansbål i år. Det er slik at hvert enkelt brann- og redningsvesen vurderer situasjonen fra dag til dag nå i forhold til tiltak, men vi er i en helt ekstrem situasjon, sier Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Cecilie Daae

ANSVAR: Cecilie Daae minner om ansvaret for å sørge for at det ikke blir menneskepåførte branner. – Det gjøres en kjempeinnsats fra brann og redning, nødetatene, Sivilforsvaret og frivillige nå. Så det å overleve et fravær av sankthansbål et år når ting er så spesielt, tenker jeg at folk klarer, sier hun.

Foto: Yann Aker / DSB

Generelt bålforbud

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. På sin nettside skriver direktoratet imidlertid at hvis skogbrannfaren er høy, så kan brannvesenet lokalt legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.

Brannvesenet i den enkelte kommune kan også gi dispensasjon fra bålforbudet hvis du søker om dette. Mange kommuner gir for eksempel tillatelse til å brenne sankthansbål i nærheten av sjø eller vann, står det videre.

Daae råder deg til å følge med på og innrette deg etter hva som blir bestemt der du bor. Blir det gitt tillatelse til sankthansbål, må du ta et ansvar for egen beredskap.

– Vi vil definitivt be folk vurdere dette grundig fordi vi har så helt ekstreme forhold nå. Det er lenge siden vi har hatt en slik situasjon, og det er klart at det å ta et eget ansvar for det, er vi veldig opptatt av å adressere.

– Man må passe på at man tenner bål på et egnet sted, har slukkemuligheter, opptrer fornuftig og selvfølgelig sørge for at bålet er ordentlig slukket før man forlater det, sier Daae.

Tør ikke

Borre vel i Horten har, som mange andre, tradisjon for å tenne sankthansbål. Nå kan det imidlertid se ut som at det ikke blir noe bål på Prestegårdstranda i år.

– Vi har ikke tatt en beslutning foreløpig, for været kan endre seg. Men slik det ser ut nå, tenker vi at det vil være uforsvarlig å tenne opp et sankthansbål, sier leder i vellet, Kjell Arne Brudvik.

Han opplyser at de ikke ønsker å ha ansvar for et bål hvis det er så tørt som nå.

Fordi de trenger tid til å planlegge og hente inn materialer til et eventuelt sankthansbål, vil de ta en avgjørelse i løpet av en ukes tid.

– Det er ikke gøy å ikke ha bål, for mange ser frem til det. Det er sjeldent vi har valgt å kansellere det, men i år er det såpass tørt. Slik været er nå, blir det mest sannsynlig ikke bål i år.