Alkoholreklamen kan komme

Norge som lenge har hatt fravær av alkoholholdig reklame i mediene, er nå i ferd med å måtte strekke våpen.

Polvarer

Det kan åpnes for alkoholreklamer fra utlandet i Norge.

Foto: Christer Karlsen / NRK

EUs tre år gamle direktiv om audiovisuelle tjenester innebærer at et land ikke kan forby alkoholreklame hvis en TV-stasjon sender fra et annet land.

Nå blir ett nytt direktiv en del av EØS-avtalen, og det kan bety at Norge ikke har noe annet valg enn å åpne for de kommersielle kreftene som ønsker å reklamere for sin alkohol.

Borgestadklinikken i Skien er Norges største behandlingsinsitusjon for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer. Direktør Jan Herman Rørvik liker ikke at det åpnes for TV-sendt alkoholreklame.

– Vi er redd for at reklamer for alkohol på tv vil forsterke de kontinentale drikkevanene og at det vil være fare for at en får et økt misbruk og et økt forbruk. Det kan gå utover både unge og det kan være farlig for gravide rusmisbrukere, sier Rørvik.

En mer «liberal holdning»

Hos Union bryggeri i Skien jobber 23 ansatte for å gi øltørste fra Telemark og Vestfold ett lokalt alternativ til de store aktørene.

Roy Andreassen

Roy Andreassen er daglig leder hos Union Bryggeri i Skien.

Foto: Christer Karlsen / NRK

Åpningen for alkoholreklame kan skape problemer for mindre aktører som Union Bryggeri. Daglig leder Roy Andreassen frykter at tunge aktører med reklamepenger til overs, kan ta en større del av markedet.

– Det er bra at det blir en mer liberal holdning til det, men for oss vil det ikke ha så mye å si. Vi kommer ikke til å ha midler til å profilere oss på tv, sier Andreassen.

Politisk ser det ut til å være lite eller ingenting man kan gjøre for å hindre pålegget fra EU. Selv om EØS-avtalen åpner for å legge ned veto – har bruk av veto aldri tidligere blitt brukt.