Antall skadde halvert

Antall skadde på E18 gjennom Telemark har blitt mer enn halvert de siste årene.

Telemarksporten på E18

Færre blir skadet på E18 gjennom Telemark.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Statens vegvesen har sett på tallet for antall skadde i løpet av de ti første månedene i seks år.

De tre første av disse årene var det et gjennomsnitt på 28 skadde på E18 gjennom fylket, men de tre siste årene har gjennomsnittet vært nede i 13.

Har gått gradvis nedover

Bjørn Richard Kirste

Bjørn Richard Kirste i Statens vegvesen.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Bjørn Richard Kirste i Vegvesenet sier utviklingen har gått gradvis.

– Det svinger jo litt fra år til år, men de tre siste årene har vært ganske stabile med lave skadetall.

Han tror årsaken til nedgangen er en rekke trafikksikkerhetstiltak som har gjennomført.

– Bedre belysning, rydding av kanter, flere rekkverk, både i midten og i vegkanten, lavere fartsgrenser og gjennomsnittsmåling og flere andre tiltak bidrar til positive resultater, sier Kirste.

Antall ulykker har også gått litt ned i samme periode, fra et gjennomsnitt på 13, til 10 de tre siste årene.