Hopp til innhold

Vil ha mindre bilkjøring – bygger veier som vil gi utslipp på flere hundre tusen tonn

Vi må kutte ved å kjøre mindre bil, sier miljøvernministeren. Samtidig er Regjeringen i gang med veiprosjekter som vil gi utslipp på størrelse med det 80.000 biler forurenser i løpet av ett år.

Rushtrafikk på E18

Rushtrafikk på dagens E18 kan det bli slutt på med Regjeringens veiutbygging. Men ifølge Statens vegvesen vil de nye veiene føre til utslippsvekst fra biltrafikken på 200.000 tonn med CO2.

Foto: Kvale, Jens O. / SCANPIX

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima
Miljøvernsminister Tine Sundtoft i Warsawa

Miljøvernminister Tine Sundtoft sa at vi må kjøre mindre bil etter at FNs klimapanel la frem den siste rapporten søndag.

Foto: Eivind Molde / NRK
Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken mener Regjeringen legger opp til det motsatte av det de sier når de planlegger store veiprosjekter.

Foto: Kristine Hirsti / NRK
Jens Frølich Holte

Politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet Jens Frølich Holte sier at vi samlet kutter utslippene fra veitrafikken.

Foto: Bjørn Stuedal
IPCC

Ramon Pichs Madruga og Ottmar Eidenhofer i IPCCs tredje arbeidsgruppe, sammen med IPCC-direktør Rejendra K. Pachauri før rapporten ble lagt frem i Berlin søndag.

Foto: Michael Sohn / Ap

Beskjeden i rapporten FNs klimapanel la frem søndag var klar: Vi må til sammen kutte mellom 40 og 70 prosent av utslippene våre innen 2050.

Etter at rapporten var lagt frem var klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft raskt ute med å kommentere forskningen.

– Vi må begynne å kjøre mindre bil, og bilene vi kjører må ha lavere utslipp, var et av tiltakene Sundtoft trakk frem da hun snakket med NRK.

Utslippet fra 19 veistrekninger under planlegging i Sør- og Midt-Norge vil når de er ferdige føre til et utslipp på 200.000 tonn karbondioksid, ifølge beregninger fra Statens vegvesen.

Vegvesenet har regnet på konsekvensene av endringer i trafikkmengde og hastighet for bilene med de nye utbyggingene, sett opp mot en situasjon der veistrekningene ikke bygges ut.

200.000 tonn CO2 tilsvarer mengden oljeanlegget Oseberg slipper ut i løpet av ett år eller det mellom 70 og 80.000 personbiler i snitt slipper ut årlig.

– Bilen vinner

Leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken mener Regjeringen sier en ting og gjør en helt annen.

– Å si at vi må kjøre mindre bil er det motsatte av hva regjeringen legger opp til. De legger opp til mer bilkjøring med nye E18 inn til Oslo hvor deler av strekningen får 14-felts motorvei. For å betale for veiene må det også kjøres mer bil, sier Haltbrekken.

Haltbrekken mener likevel det tilrettelegges for lite for at folk skal å bruke kollektivtrafikken.

– Når det samtidig med Intercity planlegges motorvei med fire felter mellom Hamar og Lillehammer fører det fortsatt til mer biltrafikk som tar passasjerer fra toget. Bilen vinner, sier han.

– Skal vi ikke ha gode veier å kjøre på?

– Jo, og vi er for trafikksikring av veier, men vi trenger ikke 14-felts motorveier, sier Haltbrekken.

Satser på elbil og ny bilpark

Klima- og miljøverndepartementet opplyser til NRK at miljøvernminister Tine Sundtoft er på påskeferie, og ikke tilgjengelig for å svare på spørsmål.

Politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet Jens Frølich Holte sier at vi samlet kutter utslippene fra veitrafikken.

– Er det ikke en motsetning å si at vi skal kjøre mindre bil samtidig som man er i gang med en storstilt veiutbygging?

– Vi er i gang med tiltak som vil kutte utslippene med mellom 1,4 og 1,6 millioner tonn i året. Det er også viktig hvilken type bil folk kjører. Derfor har vi et fordelaktig skatte- og avgiftssystem på miljøvennlige biler.

Holte nevner at den offentlige bilparken skal fornyes, slik Oslo kommune har begynt med, det skal bygges ut mer kollektivt og mer jernbane.

– Nuller ut el-bilsatsing

– Men også arealplanlegging er et viktig moment. Vi ser at folk vil bo tettere rundt knutepunkter i byene og være mindre avhengige av bil, sier han.

– Hva skal man da med 14-feltmotorvei?

– Det knytter landet sammen og gir tryggere veier. Flere felt gir tryggere vei og bedre løsninger for kollektivfelt, sier Holte.

Statens vegvesen har regnet ut at Klimakur-utredningen fra 2010 med satsing på blant annet elbiler vil føre til et utslippskutt på om lag 200.000 tonn CO2 årlig. Det vil si at veiutbyggingen på de 19 strekningene som nå pågår nuller ut elbilsatsingen fra Klimakur.

Her er de grønne jentenes tips for en grønnere hverdag.

SE VIDEO MED KLIMATIPS: FNs klimapanel sier vi må kutte i utslippene våre. De grønne bloggerne Lan Marie Nguyen Berg og Johanne Sæther Houge gir tips til hvordan man kan kutte i egne utslipp.