Anbefaler Skoppum vest

Jernbaneverket mener en ny togtrasé mellom Barkåker og Nykirke bør legges til Skoppum vest.

Jernbaneverket med anbefaling om ny stasjon i Horten

ANBEFALING: Jernbaneverket la onsdag frem sin anbefaling om hvor Hortens nye jernbanestasjon bør ligge.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Det kom fram under et møte i Horten i kveld. Kommunestyrene i Horten, Tønsberg og Re samt fylkestinget i Vestfold var alle til stede da Jernbaneverket presenterte sin anbefaling.

Gjennom hele 2015 gjennomførte Jernbaneverket en konsekvensutredning som nå danner grunnlag for anbefalingen.

Samlet vurdering

Anne Siri Haugen, prosjektdirektør for InterCity-planleggingen i Jernbaneverket, forteller at det er en helhetlig vurdering som ligger til grunn når Skoppum vest-alternativet anbefales.

– Til tross for at det er mange positive sider ved å bygge en stasjon ved Bakkenteigen, er de negative konsekvensene såpass store at det blir Skoppum vest som kommer best ut.

Anne Siri Haugen

SKOPPUM VEST: Prosjektdirektør for InterCity-planleggingen i Jernbaneverket, Anne Siri Haugen, mener Skoppum vest er det beste alternativet for ny jernbanestasjon i Horten.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

I Jernbaneverkets rapport kommer det frem at Skoppum vest-alternativet vil koste rundt 6,7 milliarder kroner. Det er én milliard mindre enn Bakkenteigen.

– Selv om det er en kjempefordel å få en stasjon så nær høgskolen, gjør kostnadene, reisetiden for dem som ikke skal til Bakkenteigen, noen jernbanetekniske utfordringer og arealinngrepene at vi anbefaler at man bygger jernbanen ved Skoppum vest, forklarer Haugen.

Lang prosess

Det er snart 25 år siden den første informasjonen om en opprustning av Vestfoldbanen kom. Opprinnelig skulle en ny linje være klar i år 2000, men traseen er fortsatt den samme som i 1881.

Rundt år 2010 satt Jernbaneverket i gang med mulighetsstudier som så på konkrete løsninger for et nytt dobbeltspor mellom Barkåker og Nykirke. Det endte med at alternativene Skoppum vest, Skoppum øst og Bakkenteigen ble lansert, og det er disse Jernbaneverket har vurdert det siste året.

Et kart med tre alternativer til ny plassering.

TRE ALTERNATIVER: Jernbaneverket har vurdert alternativene Skoppum vest, Skoppum øst, og Bakkenteigen.

Foto: Illustrasjon/Jernbaneverket

Konflikt

Plasseringen av ny jernbanestasjon er en av de største debattene i Horten i nyere tid. Mens næringslivet ønsker et knutepunkt ved høgskolen og forskningsmiljøet på Bakkenteigen, frykter naturvernere at en stasjon her vil få store konsekvenser for matjord og naturinteresser.

I henhold til Nasjonal transportplan for 2014 til 2023 skal et nytt dobbeltspor mellom Barkåker og Nykirke være klart innen 2023.

Anbefalingen fra Jernbaneverket skal nå vurderes av kommunestyrene i Horten, Tønsberg og Re.

Ny jernbanestasjon i Horten

STRID: Debatten om plasseringen av en ny jernbanestasjon i Horten har pågått i flere år.

Foto: Philip Hofgaard / NRK