Aksjonsgrupper vil stille tverrpolitisk liste i kommunevalget

Hensikten er at innbyggerne på Vear selv skal få bestemme hvilken kommune de skal tilhøre.

Anders S. Larsen og Marit Haukom

Møtet mellom forhandlingsutvalgene i Stokk og Tønsberg var så skuffende at Anders S. Larsen, leder av Samarbeidsutvalget Vear-Hogsnes og Marit Haukom, leder for Aksjonsgruppa for likeverdige forhandlinger vurderer å starte en tverrpolitisk liste til kommunevalget neste år.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Tirsdag møttes forhandlingsutvalgene i Stokke og Tønsberg for blant annet å avklare hvilke innbyggere som skal få delta i en folkeavstemning om en grensejustering mellom de to kommunene i Vear/Hogsnes-området.

Forhandlingsutvalgene ble ikke enige og nå vil Marit Haukom, leder for Aksjonen for likeverdige forhandlinger, jobbe for å stille en tverrpolitisk liste ved kommunevalget neste år.

– Dagens møte viser at det politiske miljøet i Stokke trenger å få korrigert hvordan virkeligheten oppfattes her på Vear. Når våre fremste politikere bare kan snakke bort grensen og si at dette handler om politisk vilje fra Tønsberg, da må vi selv søke makt og politisk innflytelse, sier Haukom.

Uenighet om folkeavstemning

Tønsberg kommune mener det er innbyggere i de berørte områdene som skal bestemme, mens Stokke kommune mener hele kommunen skal være med å avgjøre dette.

– Stokke kommune har brukt mye penger på investeringer i skole, barnehage og andre tjenester i kommunen. Dette har vi gjort for å styrke Stokke kommune, ikke for å overføre dette til en annen kommune, sier Erlend Larsen, ordfører i Stokke.

Ordfører Petter Berg var klar på at han heller ikke ønsket å miste Hogsnes til Stokke. Likevel vil han lytte til innbyggerne i de berørte områdene.

– Vi mener det er de det angår som skal spørres og vil ta hensyn til det, men dette er vi enige om å være uenige om, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet

Forhandlingsutvalget Stokke og Tønsberg

Forhandlingsutvalgene til Tønsberg og Stokke kom ikke nærmere noen løsning på dagens møte. Forhandlingsutvalgene består av rådmenn, ordførere, varaordførere og opposisjonsleder i kommunene.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Økt samarbeid eller grensejustering

På møtet mellom forhandlingsutvalgene ble et bedre samarbeid mellom de to kommunene tatt fram som et alternativ til en grensejustering.

Et slikt samarbeid blir tema for et senere møte mellom de to kommunene, men aksjonsgruppene på Vear har lite tro på dette som en løsning for innbyggerne i Vear og Hogsnes-området.

– Nå skal vi ikke henge oss opp i hvordan det har vært tidligere, men det er manglende samarbeid som gjør at vi har det sånn som vi har i dag. Dette er et blindspor og politikerne bør heller la innbyggerne bestemme selv, sier Anders S. Larsen, leder for Samarbeidsutvalget Vear–Hogsnes.

Tror på tverrpolitisk liste

Samarbeidsutvalget har ikke tatt stilling til om beboerne på Vear og Hogsnes bør tilhøre Stokke eller Tønsberg. De er opptatt av at grensa mellom de områdene må bort. Men Larsen tror mange nå vil slutte opp om en tverrpolitisk liste.

– Det får bli en demokratisk prosess for dem som ønsker det, men personlig synes jeg det er naturlig at flere tenker og reagerer slik, sier han.