Hopp til innhold

Dukket opp da vannet forsvant

Tokevann er kraftig tappet ned, og dermed dukket hele den gamle passasjerbåten «Turist» opp ved Dalsfoss. En gang var den en luksusbåt med salong innredet med rød plysj og mahogni.

"Turist"

Båten «Turist» dukket opp da Tokevann ble tappet ned.

Foto: Per Ole Halvorsen

– Året var 1888 og «Turist» fikk Tokevann under kjølen for første gang. Da var den nybygd og kom fra Kristiansand Mekaniske verksted. Det er ikke mye som minner om det i dag, forteller Per Ole Halvorsen fra Kragerø. Han var på fotosafari i Tokevann på søndag.

Det vi fikk se var egentlig bare en gammel rusten skraphaug. Man ser baugen og roret i tillegg til en del annet jernskrammel som ligger der. Men jeg skjønner jo at det har vært en staselig dampbåt ut fra bilder jeg har sett etterpå.

Ble sjøsatt i 1888

Grunnen til at hele båten er synlig nå, er at Tokevann er kraftig nedtappet. Dag Straume i Drangedal Historielag kjenner godt til båten og historien.

– Det var bestefaren min, Halvor Straume, som kjøpte båten og drev passasjertrafikk på Tokevann. Den ble bestilt og bygd på Kristiansand mekaniske verksted i 1886–87.

På 1880-tallet var det langt fra Kristiansand til Tokevann. Å transportere en båt på den strekningen var en komplisert affære, forteller Straume.

– Ferden fra Kristiansand til Kil utenfor Kragerø gikk for egen maskin. Men derfra opp til Toke ble det verre. Båten måtte deles i to, før den kunne fraktes videre. De to delene ble fraktet med 10 hester og satt sammen der oppe. Den gikk i trafikk på Toke i mange år.

Plysj og mahogni

I 1888 var det hverken veier eller jernbane i området. En helt nye båt var kjærkommen, sier Straume.

Det var en båt der fra før som het «Tokedølen», men «Turist» var jo mye finere. Den hadde en salong som var innredet med møbler trukket med plysj, det var brukt mahognitre i innredningen og det var blankpusset messing overalt.

"Turist" ved brygga på Prestestranda

'Turist' ved brygga på Prestestranda. Behovet for båttransport på Tokevann var stor på 1800-tallet. Da var det hverken jernbane eller buss til å frakte passasjerer med.

Foto: Drangedal Historielag

– Hvordan havnet den på bunn av Tokevann?

– Etter hvert kom det jo både busser og jernbane. Konkurransen om passasjerene mellom Drangedal og Kragerø ble for hard. Etter at den hadde fraktet passasjerer, ble den strippet helt ned og gikk som lekter for å frakte gods.

Stor båttrafikk på Toke

Båttrafikken på Toke var større på 1800-tallet enn den er i dag. Dette skriver Henry Andersen fra Kragerø på sine nettsider:

Turist og Tokedøl var rutebåter på Toke fra 1864 til 1927. Før det rodde de med prammer på Toke, det var mange og til dels store prammer som fraktet folk her, ja enkelte ble rodd av 14–15 mann. På søndagene når folk skulle i kirken kunne det være en hel armada av prammer som kom opp Storfjorden mot Prestestranda der kirken lå.

"Turist"

Dette bildet viser hvor stort behovet var for frakte passasjerer med båt på Toke

Foto: Drangedal Historielag

Stor passasjertrafikk til tross. Å restaurere «Turist» er ikke aktuelt, forteller Dag Straume.

Det kunne jo selvfølgelig vært interessant, men alt for kostbart. Båten blir nok liggende der den ligger, avslutter han.