– For mye useriøsitet i byggebransjen

Arbeidstilsynet fant flere alvorlig brudd på arbeidsmiljøloven langs kysten i Vestfold og Telemark.

Selvlaget spinkelt stillas

De polske arbeiderne stod oppe på de øverste plankene uten sikring. – Livsfarlig, sier Arbeidstilsynet.

Foto: Arbeidstilsynet

– Det mest alvorlige var et veldig spinkelt selvlaget stillas, som rett og slett var livsfarlig å stå og jobbe i, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet Sør-Norge, Bjørn Tore Hansen.

I mai utførte Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, Kystvakta og Økokrim en aksjon for å avdekke arbeidsforholdene for utenlandske arbeidstakere i skjærgården i Vestfold, Telemark og Agder-fylkene.

Les også:

Do under presenning

Hansen karakteriserer flere av bruddene som alvorlige.

Polske arbeideres toalett under bygging av hytte

Dette toalettet brukte de polske arbeiderne da de bygget hytta.

Foto: Arbeidstilsynet

– Vi måtte stanse arbeidet ved det spinkle stillaset. I tillegg manglet mange ID-kort, og hadde ikke tilgang på dusj og vann. Noen polske arbeidere bodde i hytta de totalrenoverte. De hadde blant annet utvendig do under en presenning.

Arbeidstilsynet førte 15 tilsyn på Telemark og Vestfold-kysten og det ble observert 25 brudd på lovverket, de fleste i Vestfold.

Ikke mye svart arbeid

Skatteetaten var også med på aksjonen. Fungerende regiondirektør Elisabeth Fischer sier de følger opp noen saker, men at hovedinntrykket når det gjelder svart arbeid er positivt.

– Gjennom aksjonen og oppfølgingsjobben vi har gjort i etterkant, har vi ikke fått noen indikasjon på at det er mye svart arbeid langs kysten innen bygging av hytter og fritidseiendommer, sier Fischer.

– Vi fant forhold som kan tyde på noen uoppgitte inntekter, men i det store og hele virker det som de fleste er interesserte i å betale skatt slik de skal.

Les også:

Bortforklaring

Regiondirektør i Skatteetaten, Elisabeth Fischer

Regiondirektør i Skatteetaten, Elisabeth Fischer, sier de ikke fant indikasjoner på omfattende svart arbeid.

Foto: Skatteetaten

Bjørn Tore Hansen i Arbeidstilsynet sier de utenlandske arbeidstakerne møter dem med usikkerhet og redsel når de er på tilsyn.

– Men vi blir også møtt med takknemlighet når de forstår at myndighetene kun er ute etter å gjøre situasjonen bedre, sier han.

I samtaler med arbeidsgivere i etterkant opplever Arbeidstilsynet blandet tilbakemeldinger. Noen er glade for å få beskjeden, andre bortforklarer eller unngår å svare på henvendelser.

– Det er spesielt der det ikke er helt tilfeldig at det er dårlig forhold.

– Hva gjør dere med det?

– Det viktigste for oss er at forholdene blir forbedret etter vår besøk. Vi gir reaksjoner og forventer at situasjonene blir korrigert. Når det ikke skjer kan vi gi tvangsmulkt eller politianmelde, sier Hansen.