Hopp til innhold

- Alle må ta ansvar

Fylkesmann Erling Lae oppfordrer alle til å ta sin del av ansvaret i kampen mot svart arbeid.

svart arbeid

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Vestfold, Marianne Pedersen, politimester Bårde Rune Johansen og Fylkesmannen Erling Lae satser nå hardt på arbeidet mot svart arbeid. Budskapet er at alle må ta ansvar.

Foto: Susann Rismyhr / NRK

For et år siden tok næringslivet kontakt med fylkesmannen med beskjeden om at svart arbeid blir et stadig mer utbredt problem.

Nå har politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav, kommuner og Fylkesmannen i Vestfold satt seg ned for å finne måter å gripe fatt i dette problemet.

Fylkesmannen mener alle har et ansvar. Både firmaene som bryter loven og folk som kjøper den billige arbeidskraften.

– Jobben er å få folk til å ikke bruke useriøse firmaer. Med det menes de firmaer som driver kriminelt, altså ulovlig arbeidsinnvandring og bryter tariffavtaler Er det et firma som maler så billig at et vanlig firma ikke kunne levert det, skal du ikke benytte deg av dem. Da vil situasjonen bedres, sier Lae.

Les også:

Hvor ligger problemet?

Ifølge Arbeidstilsynet foregår svart arbeid oftest i bygg- og anleggsbransjen, renholdsbransjen og hotellbransjen. I hovedsak er det brudd på helse, miljø, sikkerhet, arbeids- og oppholdstillatelse, skatteunndragelse og lønnsvilkår.

Bygg og anlegg er blant sektorene som trenger flere ansatte neste år.

Ifølge Kripos er bransjene renhold, butikker/frisører/bilvaskehaller, bygg, uteliv, dagligvare og landbruk spesielt utsatt for svart arbeid.

Foto: Sørbø, Krister / SCANPIX

Politimester i Vestfold, Rune Bård Hansen, legger til at det er viktig å legge vekt på at utbyggere, både private og offentlige, har underentreprenører som utnytter den billige arbeidskraften. Ikke nødvendigvis de som sitter på toppen.

– Kan dere si noe om hvor stort omfanget er?

– Politiet har lite tallmateriale, få saker og anmeldelser. Men næringslivet rapporter hver dag at dette er et problem. Så er det slik vi vet om det.

Mer åpenhet mellom etatene

Fylkesmannen har sekretariat for stat-næringsliv, og det er i det samarbeidet problemet kom opp.

Næringslivet i Vestfold så at de ble utkonkurrert av kriminell virksomhet. Fylkesmannen, som har et samordningsansvar for at statsetatene skal spille på lag, så at her var det nødvendig å få til et tettere samarbeid.

– En ting er hva politiet kan gjøre med anmeldelser, men vel så viktig er den forebyggende delen. Gå sammen om å appellere til samfunnsansvar og motivasjon. Det er helt avgjørende at alle berørte etater lager gode strategier, sier politimesteren.

Han mener det er viktig å klarlegge helt hvilke begrensninger som gjelder ved taushetsplikt.

– Taushetsplikt har alle disse etatene, men vi må bli enig om når at vi kan bruke hverandres arbeid. Noen tror at taushetsplikten rekker lenger enn den egentlig gjør. Så det må vi få klarhet i.

Øker kompetansen

Arbeidstilsynet var i mai på en aksjon med Kystvakten rundt i Skjærgården i Vestfold. På alle stedene var det brudd på reglene.

Særlig var bo- og sanitærforhold dårlig, mend et manglet også id-kort og sikring. Så de ser at det er en jobb å gjøre.

Arbeidstilsynets inspeksjon i byggenæringen

Dette er et eksempel på hva arbeidstilsynet har kommet over på sine aksjoner.

Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet driver med tilsyn av arbeidsplasser og varsler pålegg dersom det er brudd på loven og kan gi overtredelsesgebyr, som kan føre til anmeldelse.

Marianne Pedersen, tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Vestfold, sier at det er mange kompliserte saker.

Hos dem pågår det oppbygging av kompetanse og ressurser for å håndtere disse.

– Det er for eksempel veldig vanskelig for oss å sjekke falsk dokumentasjon. Finner vi ikke noe, men er i tvil, anmelder vi saken slik at politiet kan etterforske.

Alle har et ansvar

Oppfordringen fra statsetatene er at arbeidsgivere og folk som benytter seg av tjenesten følger lover og regler, for å sikre næringslivet.

– Kjøp hvite tjenester av seriøse firmaer, ikke kjøp svart. Da er du med på å fremme kriminell virksomhet, avslutter Lae.

Les også: