Hopp til innhold

Satt fast i tre timer: – Norge er ikke rigget for fedmebølgen

Overvektige Rolf Tore Kjæran mener Norge må forberede seg på at det blir flere sykelig overvektige.

Rolf Tore Kjæran mener at landet ikke er godt nok rustet på en fedmeepidemi

«FEDMEBØLGE»: Rolf Tore Kjæran mener det må mer tilrettelegging til for de som er sykelig overvektige.

Foto: Robert Hansen / Nrk

Rolf Tore Kjæran (58) veier godt over 200 kilo. Han er avhengig av rullestolen for å komme seg rundt.

Her om dagen skulle han en kort tur fra Sykehuset i Vestfold hvor han var til behandling, til et møte i kommunestyresalen i Tønsberg. Her er han leder i rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Rullestolen hans ble ødelagt. Han ble sittende å vente på hjelp i tre timer.

Han forteller at det var flere grunner til at det tok så lang tid å få hjelp:

  • Ambulansen var for liten.
  • Båra til ambulansen var for liten.
  • Rullestolen som var spesialtilpasset ekstremt overvektige mennesker, passet ikke inn i taxibussen.

Han forteller at det hele endte med at fire brannmenn og to ambulansepersonell fikk han over på en altfor liten båre, og presset han inn i en ambulanse som kjørte han tilbake til sykehuset.

Det er dette Kjæran vil gjøre noe med.

– Man har ikke begynt å ta hensyn til at det kommer en stor fedmebølge, sånn at ingenting er rigget til, som noe så enkelt som en sykeseng, sier han.

Leid inn sykeseng

Senga han ligger i på Sykehuset i Vestfold, er leid inn.

Sykehuset skal også ha en seng for ekstremt overvektige mennesker, men den går ifølge Kjæran ikke inn på rommene.

Han forteller at han som overvektig også støter på problemer andre steder. Han nevner som eksempler at dører kan være for trange til at rullestolen hans kommer inn og at vanlige heiser kan være for små og ta for liten vekt.

Nå vil han forberede Norge på at det vil bli flere slike situasjoner der sykelig overvektige mennesker må ha hjelp.

Han håper at for eksempel flere bygg kan bli bedre tilrettelagt.

– Politikerne og de som har ansvar, har ikke tatt det til etterretning at dette skjer. De som har overvekt, blir stort sett sittende hjemme. Man får ikke hjelp, sier Kjæran.

Han presiserer at han ikke er misfornøyd med behandlingen han fikk av sykehuset, men mener at selve tilretteleggingen for ekstremt overvektige mennesker må forbedres.

Rolf Tore Kjæran i rullestolen på Sykehuset i Vestfold

RULLESTOL: For å komme seg rundt, er Rolf Tore Kjæran avhengig av rullestolen sin.

Foto: Robert Hansen / nrk

Utstyr for sykelig overvekt

Direktør ved servicedivisjonen ved Sykehuset i Vestfold, Henry Dallager, skriver i en e-post til NRK at det er beklagelig at Kjæran hadde en dårlig opplevelse knyttet til utstyr og tilrettelegging.

Vi tar med disse erfaringene og hans innspill i vårt videre arbeid for å tilrettelegge for pasienter med tilsvarende behov.

Dallager opplyser at sykehuset har en del utstyr for folk med sykelig overvekt.

Blant annet har de 18 takhengte personløftere og én mobil personløfter for maksvekt på 300 kilo. De har også én stor rullestol og én seng som tåler opptil 500 kilo og som går inn dørene til spesialpostene på intensiv, medisinsk overvåkning og i akuttsenteret.

Vi har dessuten mulighet til å leie inn senger som går inn dørene til sengerommene ellers på sykehuset.

Han legger til at bårene i ambulansene tåler opptil 318 kilo, men at rullestol ofte kan være et bedre alternativ.

Tilrettelegging flere steder

Professor ved Universitetet i Oslo og leder for senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Jøran Hjelmesæth, sier at 20 prosent av Norges befolkning har fedme, som vil si en BMI på over 30. Av disse er det en økning av folk med sykelig overvekt, altså med en BMI på over 40, opplyser han.

Han mener at det er i hvert fall over 100.000 personer med sykelig overvekt, men eksakte tall finnes ikke.

Professor Jøran Hjelmesæth leder Senter for sykelig på Sykehuset i Vestfold.

PINLIGE SITUASJONER: Professor og leder for senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Jøran Hjelmesæth, er enig i noen av påstandene om at landet ikke er godt nok rustet for en stor økning av folk med sykelig overvekt.

Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Han er enig ut ifra det Kjæran forteller, at det ikke høres ut som om Norge er godt nok rustet for at flere skal bli sykelig overvektig.

– Men 318 kilo vil ta de aller fleste. Det er ikke mange i Norge som veier mer enn det. Så hvis båren tåler 318 kilo, høres det tilfredsstillende ut, synes jeg.

Han legger til at det også burde tilrettelegges på andre steder. For eksempel på venteværelser, slik at stoler og undersøkelsesbenker tåler mye vekt.

– Slik at de ikke opplever pinlige og ubehagelige situasjoner, som at utstyr går i stykker eller at de faller på bakken eller gulvet fordi ting knekker.

Stilt krav til tilpasning

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til NRK at de tidligere har stilt krav om tilretteleggelse av universell utforming ved sykehusene.

Dette inngår som en del av deres ansvar for befolkningen i sitt område.

Helseforetakene har utarbeidet veiledningsmateriell som skal sikre dette ved bygging av nye sykehusbygg. Når det lages nye planer for drift og utvikling av sykehusbygg og transport, vil man se på prognoser for de behovene befolkningen har for tilpassede tjenester. Dette er en del av de regionale helseforetakenes ansvar, opplyser Bjørkholt.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark