Hopp til innhold

– Odd Nerdrum er usedvanlig opptatt av å gjøre opp for seg

Advokaten til kunstneren Odd Nerdrum, Stein Erik Hove, sa i Larvik tingrett i dag at hans klient er usedvanlig opptatt av å gjøre opp for seg.

Odd Nerdrum på vei til retten

Odd Nerdrum på vei til Larvik tingrett torsdag.

Foto: Per Foss / NRK

– Derfor er det ingen grunn til å ta arrest i eiendommens hans i Stavern, sa han i en muntlig behandling av arresten.

Larvik tingrett har tidligere gitt selskapet Nerdrum Institute AS medhold i at de kan ta arrest i Nordrums eiendom Røvik gård i Stavern.

Nerdrum sa opp kontrakten

Bakgrunnen for arresten er at kunstneren Nerdrum har sagt opp en kontrakt med Nerdrum Institute om salg og formidling av hans bilder. Selskapet mener det er et kontraktsbrudd. Kontrakten var på ti år fram til 2019, men ble sagt opp i fjor. Nerdrum Institute har derfor fremmet et erstatningskrav.

Larvik tingrett avsa kjennelse 23. februar i år. Av retten fikk Nerdrum Institute medhold i sin frykt for at Nerdrum kunne komme til å unndra seg å betale erstatning dersom han ble dømt til det.

Saken er ikke endelig og partene har rett til muntlig behandling, noe Odd Nerdrum selv krevde.

Nerdrum møtte selv i Larvik tingrett i dag, sammen med sin advokat Stein Erik Hove.

Skulle selge Nerdrums kunst

Nerdrums motpart, Nerdrum Institute AS, består av kunsthistoriker Bjørn Li, tidligere direktør Allis Helleland ved Nasjonalmuseet og kunsthandler Kjell Endre Wenstad. De etablerte selskapet i 2010 for å ta seg av salget av Nerdrums bilder på verdensbasis og blant annet sørge for at bildene kom på utstillinger.

Etter snaue to år ville Nerdrum bryte avtalen. Nerdrum Institute AS meldte at de ville kreve erstatning og fremmet samtidig et arrestkrav.

Det er dette kravet Larvik tingrett mente var så godt begrunnet at det kunne tas arrest for 13 millioner kroner. Eiendommen er trolig verd mer, men Nerdrum eier gården sammen med sin kone. Kravet er knyttet til hans halvpart.

Nerdrum Institute

Nerdrum Instiutute AS, som består av kunsthandler Kjell Endre Wenstad (til venstre), tidligere direktør Allis Helleland ved Nasjonalmuseet og kunsthistoriker Bjørn Li møtte Odd Nerdrum i Larvik tingrett sammen med sin advokat Espen Komnæs (lengst til høyre).

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Varslet millionkrav mot Nerdrum

Under den muntlige behandlingen i Larvik tingrett torsdag sa advokaten til Nerdrum Institute, Espen Komnæs at de fryktet at Odd Nerdrum og kona kunne gjøre akkurat hva de ville med eiendommen og at det derfor var nødvendig å sikre et krav på 13 millioner kroner.

Han sa i retten i dag at erstatningskravet kommer til å bli vesentlig høyere, og antydet flere titalls millioner kroner.

Han vil ikke si noe om hvilken størrelse han sikter til.

– Det må vente til det nærmer seg en rettsavgjørelse i erstatningssaken senere, sa Komnæs til NRK. no.

– Ville sikre seg ved et tap

Eiendommen var lagt ut for salg i fjor, men salget ble trukket. Denne delen var blant temaene for begge parter i den muntlige forhandlingen.

Nerdrums advokat sa at salget var trukket for å sikre Nerdrums familie etter at Nerdrum ble dømt to års fengsel for skattesvik i Oslo tingrett i fjor.

– Denne dommen er ikke rettskraftig og er anket til lagmannsretten, men Nerdrum ville sikre seg dersom han skulle tape saken, sa advokat Hove.

Odd Nerdrums gård i Stavern

Stavern-eiendommen til Odd Nerdrum og kona Turid Spildo. Odd Nerdrum stilte selv i Larvik tingrett torsdag.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Nerdrum betaler alltid sine regninger og han har penger til det

Han viste ellers til at Nerdrum bestrider at han ikke har oppfylt sin kontrakt med Nerdrum Institute.

– Han er dessuten usedvanlig opptatt av å betale sine regninger, sa Hove.

– Nerdrum har betalt skatten til Oslo kommune. Nerdrum betaler alltid sine regninger og han har penger til det, sa Hove, som mente at retten måtte oppheve kjennelsen om arrest.

Advokaten til Nerdrum Institute, Espen Komnæs, fremhevet Nerdrums evne til å skjule formue, slik det hadde kommet fram i skattesaken i Oslo tingrett. Det betyr at dersom hans klient skulle få medhold i kravet om erstatning, så blir det vanskelig å inndrive dette, mente Komnæs.

Han krevde at retten derfor opprettholdt sin egen kjennelse om arrest i Røvik gård i Stavern for å sikre en mulig erstatning, og at hans klienter også tilkjennes saksomkostninger.

Resultatet av den muntlige forhandlingen i Larvik tingrett torsdag er ventet om kort tid.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark