Hopp til innhold

– Fedre føler seg mindre hørt enn mor

Advokat Renathe Danielsen mener fedre i barnefordelingssaker ofte først blir hørt på lik linje med mor hvis saken ender i retten.

Inngangen til familievernkontoret i Søndre Vestfold.

Bjørnar Bertheussen ved Familievernkontoret i Søndre Vestfold kjenner seg ikke igjen i at mange menn ikke føler seg hørt i mekling. – Vi navigerer ikke primært etter en løsning som er rettferdig for foreldrene. Vi har først og fremst fokus på å hjelpe foreldrene mot en avtale som ivaretar barnets behov for trygghet og forutsigbarhet, sier han.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Du føler deg hjelpeløs. Du får ikke den hjelpen du tror du skal få, og du sitter der og føler deg som verdens verste far.

Mannen NRK har snakket med, er skuffet etter mekling ved et familievernkontor i Vestfold i barnefordelingssaken mellom seg og sin tidligere kone.

– Jeg følte at det var mors meninger som ble hørt og tatt til følge – at det jeg hadde å komme med, egentlig ikke ble trodd.

– 90 prosent menn

Ifølge advokat Renathe Danielsen er ikke mannen alene. Hun jobber med barnefordelingssaker over hele landet, og sier at fedre ofte blir den tapende part i meklingen på familievernkontorene.

Ifølge henne er 90 prosent av klientgruppen hennes menn som stevner sin tidligere partner for å bli hørt i fordelingen av omsorgen for felles barn.

– Jeg hører ukentlig at fedre opplever at de ikke blir hørt av mekler på familievernkontoret.

– På hvilken måte?

– De kommer veldig oppgitt til meg og sier at det ikke er noe vits å dra på familievernkontoret fordi det bare er mor som blir hørt der. Hvis det er to forklaringer på en situasjon, blir mors forklaring lagt til grunn, slik de opplever det.

Det var Østlands-Posten som først omtalte saken.

Balanse

Daglig leder ved Familievernkontoret i Søndre Vestfold, Bjørnar Bertheussen, sier de etterstreber en balanse mellom mor og far i meklinger.

– Når vi går inn til mekling, søker vi å by begge foreldrene på en rettferdig og god behandling. Men det er fortsatt sånn at en del fedre har vært mer ute og jobbet, mens mor har vært mer hjemme, og da er det ikke fort gjort å si 50/50. Da trenger vi å snakke om hva som er ålreit for barnet, og hvordan en skal få sikret at barnet er i en trygg base.

Bertheussen opplever at de aller fleste som kommer til mekling, er fornøyde. Ifølge han kommer foreldrene til en enighet i nesten 75 prosent av sakene.

– Vi ønsker å være balanserte, men jeg tror ikke det er til å unngå at en av foreldrene føler at en kommer dårligere ut enn den andre i noen av sakene. Hvis en av foreldrene opplever at det er fordi vi ikke har lyttet godt nok, er det leit.

Går til retten

Meklingen førte ikke til en løsning faren NRK har snakket med, ville godta. Snart skal en domstol avgjøre hvor mye samvær han skal ha med sitt barn. Han liker ikke at saken går til retten, men sier han ikke ser noen annen utvei.

– Det er barna det går utover. De merker det på foreldrene hvis noe ikke er som det skal være.

– Når det går til en rettssak, ødelegger det mye for da blir det mye uenighet og drittslenging. Det blir ikke en god stemning i ettertid.

Advokat Renathe Danielsen mener at flere barnefordelingssaker kunne vært løst ved familievernkontorene i stedet for i en rettssal, hvis far hadde følt seg hørt.

– Det at en far sitter på familievernkontoret og opplever at han ikke blir hørt, vil kunne føre til at han ikke vil snakke heller. Man må være bevisst på å spørre, og kanskje ha separate meklinger innledningsvis, så begge parter får sagt sitt.

– Hvis det ikke er spesielle vilkår, synes jeg 50/50 bør være standard når foreldrene går fra hverandre, sier mannen NRK har snakket med.